„I nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia jego ocalonych! Ani nie wydawaj pozostałych z niego przy życiu w dzień ucisku!”

Biblia Tysiąclecia: Księga Abdiasza 1,14

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Ewangelia wg św. Mateusza 25,18

Biblia Jakuba Wujka

Lecz ten, który wziął jeden, szedszy zakopał w ziemi i skrył pieniądze pana swego.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,18

Biblia Brzeska

A ten, który był wziął jeden, szedszy zakopał ji w ziemię i skrył srebro pana swego.
Ewangelia św. Mateusza 25,18

Biblia Gdańska

Ale ten, który wziął jeden, odszedłszy wykopał dół w ziemi, i skrył pieniądze pana swego.
Mateusza 25,18

Biblia Tysiąclecia

Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,18

Biblia Warszawska

A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego.
Ewangelia św. Mateusza 25,18

Nowa Biblia Gdańska

Ale ten, który otrzymał jeden, odszedł, wykopał w ziemi dół oraz ukrył srebro swojego pana.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,18

Biblia Przekład Toruński

A ten, który wziął jeden, odszedł, rozkopał ziemię i schował srebro swojego pana.
Ewangelia Mateusza 25,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana.
Ewangelia Mateusza 25,18

American Standard Version

But he that received the one went away and digged in the earth, and hid his lord`s money.
Ewangelia Mateusza 25,18

Clementine Vulgate

Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terram, et abscondit pecuniam domini sui.
Ewangelia Mateusza 25,18

King James Version

But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.
Ewangelia Mateusza 25,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν εν τη γη και απεκρυψεν το αργυριον του κυριου αυτου
Ewangelia Mateusza 25,18

Young's Literal Translation

and he who did receive the one, having gone away, digged in the earth, and hid his lord`s money.
Ewangelia Mateusza 25,18

World English Bible

But he who received the one went away and dug in the earth, and hid his lord's money.
Ewangelia Mateusza 25,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić