„Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Sofoniasza 3,13

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - Ewangelia wg św. Łukasza 2,37

Biblia Jakuba Wujka

A ta wdową aż do lat ośmdziesiąt i czterzech, która nie odchadzała z kościoła, postami i modlitwami służąc we dnie i w nocy.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,37

Biblia Brzeska

I będąc wdową około ośmidziesiąt i czterzech lat, nie odchadzała od kościoła, a poszcząc i modląc się służyła Bogu w nocy i we dnie.
Ewangelia św. Łukasza 2,37

Biblia Gdańska (1632)

A ta była wdową, około ośmdziesiąt i czterech lat; która nie wychodziła z kościoła, w postach i w modlitwach służąc Bogu w nocy i we dnie.
Łukasza 2,37

Biblia Gdańska (1881)

A ta była wdową, około ośmdziesiąt i czterech lat; która nie wychodziła z kościoła, w postach i w modlitwach służąc Bogu w nocy i we dnie.
Łukasza 2,37

Biblia Tysiąclecia

i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,37

Biblia Warszawska

I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą.
Ewangelia św. Łukasza 2,37

Nowa Biblia Gdańska

Oraz wdowa od około osiemdziesięciu czterech lat), która nie odstępowała od Świątyni, służąc nocą i dniem postami oraz prośbami do Boga.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,37

Biblia Przekład Toruński

A ta była wdową, mającą około osiemdziesiąt cztery lata, która nie opuszczała świątyni, w postach i w błaganiach służąc Bogu, w nocy i we dnie.
Ewangelia Łukasza 2,37

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A była wdową mającą około osiemdziesięciu czterech lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Ewangelia Łukasza 2,37

American Standard Version

and she had been a widow even unto fourscore and four years), who departed not from the temple, worshipping with fastings and supplications night and day.
Ewangelia Łukasza 2,37

Clementine Vulgate

Et hc vidua usque ad annos octoginta quatuor : qu non discedebat de templo, jejuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die.
Ewangelia Łukasza 2,37

King James Version

And she was a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.
Ewangelia Łukasza 2,37

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αυτη χηρα ως ετων ογδοηκοντατεσσαρων η ουκ αφιστατο απο του ιερου νηστειαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ημεραν
Ewangelia Łukasza 2,37

Young's Literal Translation

and she [is] a widow of about eighty-four years, who did depart not from the temple, with fasts and supplications serving, night and day,
Ewangelia Łukasza 2,37

World English Bible

and she had been a widow for about eighty-four years), who didn't depart from the temple, worshipping with fastings and petitions night and day.
Ewangelia Łukasza 2,37

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić