„Zebrane są winy Efraima i przechowane jego grzechy!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ozeasza 13,12

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 2 List do Koryntian 5,9

Biblia Jakuba Wujka

I dlatego usiłujemy, chociaż odległymi, chociaż przytomnymi, jemu się podobać.
2 List do Koryntian 5,9

Biblia Brzeska

A przeto też uprzejmie żądamy i mieszkając i precz idąc, byśmy byli jemu wdzięcznymi.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,9

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż też usiłujemy, bądź w ciele mieszkamy, bądź z ciała wychodzimy, onemu się podobać.
2 Koryntów 5,9

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż też usiłujemy, bądź w ciele mieszkamy, bądź z ciała wychodzimy, onemu się podobać.
2 Koryntów 5,9

Biblia Tysiąclecia

Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
2 List do Koryntian 5,9

Biblia Warszawska

Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,9

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego też zabiegamy - czy to mieszkając w ciele, czy to wychodząc - aby Mu się bardzo podobać.
Drugi list do Koryntian 5,9

Biblia Przekład Toruński

Dlatego uważamy za zaszczytne, czy to pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać.
2 List do Koryntian 5,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy.
II List do Koryntian 5,9

American Standard Version

Wherefore also we make it our aim, whether at home or absent, to be well-pleasing unto him.
2 List do Koryntian 5,9

Clementine Vulgate

Et ideo contendimus, sive absentes, sive prsentes, placere illi.
2 List do Koryntian 5,9

King James Version

Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.
2 List do Koryntian 5,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διο και φιλοτιμουμεθα ειτε ενδημουντες ειτε εκδημουντες ευαρεστοι αυτω ειναι
2 List do Koryntian 5,9

Young's Literal Translation

Wherefore also we are ambitious, whether at home or away from home, to be well pleasing to him,
2 List do Koryntian 5,9

World English Bible

Therefore also we make it our aim, whether at home or absent, to be well pleasing to him.
2 List do Koryntian 5,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić