„Lew ryczy, któżby się nie bał? Panujący Pan mówi, któżby nie prorokował?”

Biblia Gdańska (1632): Amos 3,8

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 2 List do Koryntian 5,4

Biblia Jakuba Wujka

Bo i którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni, przeto że nie żądamy być zwleczenia ale przyobleczeni: aby pożarte było, co śmiertelne jest, od żywota.
2 List do Koryntian 5,4

Biblia Brzeska

Bo my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy będąc obciążonemi, w którym nie żądamy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,4

Biblia Gdańska (1632)

Bo którzyśmy w tym namiocie, wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota.
2 Koryntów 5,4

Biblia Gdańska (1881)

Bo którzyśmy w tym namiocie, wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota.
2 Koryntów 5,4

Biblia Tysiąclecia

Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie.
2 List do Koryntian 5,4

Biblia Warszawska

Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,4

Nowa Biblia Gdańska

Bo i żyjąc w tym ciele wzdychamy, przygniecieni z tego powodu, że nie chcemy się rozebrać - ale i równocześnie przyoblec; aby to, co śmiertelne zostało pochłonięte na skutek życia.
Drugi list do Koryntian 5,4

Biblia Przekład Toruński

Bo i będąc w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy zdjąć, ale przyoblec, by to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
2 List do Koryntian 5,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
II List do Koryntian 5,4

American Standard Version

For indeed we that are in this tabernacle do groan, being burdened; not for that we would be unclothed, but that we would be clothed upon, that what is mortal may be swallowed up of life.
2 List do Koryntian 5,4

Clementine Vulgate

Nam et qui sumus in hoc tabernaculo, ingemiscimus gravati : eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri, ut absorbeatur quod mortale est, a vita.
2 List do Koryntian 5,4

King James Version

For we that are in this tabernacle do groan, being burdened: not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.
2 List do Koryntian 5,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και γαρ οι οντες εν τω σκηνει στεναζομεν βαρουμενοι επειδη εφ ω ου θελομεν εκδυσασθαι αλλ επενδυσασθαι ινα καταποθη το θνητον υπο της ζωης
2 List do Koryntian 5,4

Young's Literal Translation

for we also who are in the tabernacle do groan, being burdened, seeing we wish not to unclothe ourselves, but to clothe ourselves, that the mortal may be swallowed up of the life.
2 List do Koryntian 5,4

World English Bible

For indeed we who are in this tent do groan, being burdened; not that we desire to be unclothed, but that we desire to be clothed, that what is mortal may be swallowed up by life.
2 List do Koryntian 5,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić