„I rzekłem: Boże mój! wstydci mię, i sromam się podnieść, Boże mój! oblicza mego do ciebie; albowiem nieprawości nasze rozmnożyły się nad głową, a grzechy nasze urosły aż ku niebu.”

Biblia Gdańska (1632): Ezdraszowa 9,6

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 2 List św. Piotra 1,16

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem oznajmiliśmy wam moc i obecność Pana naszego nie uwiedzieni baśniami misternymi, ale przypatrzywszy się sami wielmożności jego.
2 List św. Piotra 1,16

Biblia Brzeska

Abowiem nie oznajmiliśmy wam mocy i przyścia Pana naszego, Jezu Krysta, bawiąc się baśniami zmyslonymi, ale oglądawszy oczyma naszymi majestat jego.
2 List św. Piotra 1,16

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszemi widzieli wielmożność jego.
2 Piotra 1,16

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszemi widzieli wielmożność jego.
2 Piotra 1,16

Biblia Tysiąclecia

Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
2 List św. Piotra 1,16

Biblia Warszawska

Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości.
2 List św. Piotra 1,16

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem nie ulegliśmy bajkom, będąc oszukiwani - ale zostaliśmy naocznymi świadkami jego wspaniałości oraz daliśmy wam poznać moc i obecność naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Drugi list spisany przez Piotra 1,16

Biblia Przekład Toruński

Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie jako ci, którzy poszli za sprytnie wymyślonymi baśniami, lecz jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego wielkości.
2 List Piotra 1,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości.
II List Piotra 1,16

American Standard Version

For we did not follow cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.
2 List Piotra 1,16

Clementine Vulgate

Non enim doctas fabulas secuto notam fecimus vobis Domini nostri Jesu Christi virtutem et prsentiam : sed speculatores facti illius magnitudinis.
2 List Piotra 1,16

King James Version

For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.
2 List Piotra 1,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου γαρ σεσοφισμενοις μυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαμεν υμιν την του κυριου ημων ιησου χριστου δυναμιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες της εκεινου μεγαλειοτητος
2 List Piotra 1,16

Young's Literal Translation

For, skilfully devised fables not having followed out, we did make known to you the power and presence of our Lord Jesus Christ, but eye-witnesses having become of his majesty --
2 List Piotra 1,16

World English Bible

For we did not follow cunningly devised fables, when we made known to you the power and coming of our Lord, Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.
2 List Piotra 1,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić