„Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia ode dnia do dnia.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Koryntów 4,16

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 1 List do Tymoteusza 1,12

Biblia Jakuba Wujka

Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego poczytał na usługowanie postanowiwszy,
1 List do Tymoteusza 1,12

Biblia Brzeska

Dziękuje tedy temu, który mię umocnił, to jest Krystusowi Jezusowi Panu memu, iż mię za wiernego miał, aby mię wysadził na posługę.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,12

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego osądził, na usługiwanie postanowiwszy mię.
1 Tymoteusza 1,12

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego osądził, na usługiwanie postanowiwszy mię.
1 Tymoteusza 1,12

Biblia Tysiąclecia

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie,
1 List do Tymoteusza 1,12

Biblia Warszawska

Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę,
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,12

Nowa Biblia Gdańska

Uważam za dobrodziejstwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że mnie umocnił, uznał mnie za godnego zaufania oraz wyznaczył sobie do służby.
Pierwszy list do Tymoteusza 1,12

Biblia Przekład Toruński

A wdzięczny jestem Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za godnego zaufania, przeznaczając do służby.
1 List do Tymoteusza 1,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi;
I List do Tymoteusza 1,12

American Standard Version

I thank him that enabled me, [even] Christ Jesus our Lord, for that he counted me faithful, appointing me to [his] service;
1 List do Tymoteusza 1,12

Clementine Vulgate

Gratias ago ei, qui me confortavit, Christo Jesu Domino nostro, quia fidelem me existimavit, ponens in ministerio :
1 List do Tymoteusza 1,12

King James Version

And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;
1 List do Tymoteusza 1,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και χαριν εχω τω ενδυναμωσαντι με χριστω ιησου τω κυριω ημων οτι πιστον με ηγησατο θεμενος εις διακονιαν
1 List do Tymoteusza 1,12

Young's Literal Translation

And I give thanks to him who enabled me -- Christ Jesus our Lord -- that he did reckon me stedfast, having put [me] to the ministration,
1 List do Tymoteusza 1,12

World English Bible

And I thank him who enabled me, Christ Jesus, our Lord, because he counted me faithful, appointing me to service;
1 List do Tymoteusza 1,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić