„Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło!”

Biblia Tysiąclecia: Księga Izajasza 1,16

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 1 List do Koryntian 5,6

Biblia Jakuba Wujka

Niedobra jest chłuba wasza. Nie wiecie, iż trocha kwasu wszytko ciasto zakwasza?
1 List do Koryntian 5,6

Biblia Brzeska

Chluba wasza nie jest dobra, azaż nie wiecie, iż trocha kwasu wszytko zadziałanie zakwasza?
1 List św. Pawła do Koryntian 5,6

Biblia Gdańska (1632)

Nie dobrać to chluba wasza. Azaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza?
1 Koryntów 5,6

Biblia Gdańska (1881)

Nie dobrać to chluba wasza. Azaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza?
1 Koryntów 5,6

Biblia Tysiąclecia

Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
1 List do Koryntian 5,6

Biblia Warszawska

Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,6

Nowa Biblia Gdańska

Nie jest szlachetna ta wasza chluba. Nie wiecie, że mało znaczący kwas całe ciasto zakwasza?
Pierwszy list do Koryntian 5,6

Biblia Przekład Toruński

Wasze chlubienie się nie jest dobre. Czy nie wiecie, że mała ilość kwasu całe ciasto zakwasza?
1 List do Koryntian 5,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wasze chlubienie się nie jest dobre. Czyż nie wiecie, że trochę zakwasu całe ciasto zakwasza?
I List do Koryntian 5,6

American Standard Version

Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?
1 List do Koryntian 5,6

Clementine Vulgate

Non est bona gloriatio vestra. Nescitis quia modicum fermentum totam massam corrumpit ?
1 List do Koryntian 5,6

King James Version

Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?
1 List do Koryntian 5,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου καλον το καυχημα υμων ουκ οιδατε οτι μικρα ζυμη ολον το φυραμα ζυμοι
1 List do Koryntian 5,6

Young's Literal Translation

Not good [is] your glorying; have ye not known that a little leaven the whole lump doth leaven?
1 List do Koryntian 5,6

World English Bible

Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole lump?
1 List do Koryntian 5,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić