„Sprzedawca bowiem nie wróci już do rzeczy sprzedanej, nawet jeśli pozostanie jeszcze przy życiu, gdyż gniew nad ogółem nie ustanie i nikt z powodu swej niegodziwości nie będzie mógł ocalić życia.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezechiela 7,13

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 1 List do Koryntian 5,13

Biblia Jakuba Wujka

Bo tych, którzy nie u nas są, Bóg sądzić będzie: Wyrzućcie złego z pośrzodka was!
1 List do Koryntian 5,13

Biblia Brzeska

A Bóg sądzi obce. Przeto wyjmicie od siebie samych tego złościwego.
1 List św. Pawła do Koryntian 5,13

Biblia Gdańska (1632)

Ale tych, którzy są obcymi, Bóg sądzi. Przetoż uprzątnijcie tego złośnika z pośrodku samych siebie.
1 Koryntów 5,13

Biblia Gdańska (1881)

Ale tych, którzy są obcymi, Bóg sądzi. Przetoż uprzątnijcie tego złośnika z pośrodku samych siebie.
1 Koryntów 5,13

Biblia Tysiąclecia

Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.
1 List do Koryntian 5,13

Biblia Warszawska

Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,13

Nowa Biblia Gdańska

Zaś tych z zewnątrz osądzi Bóg. Pozbądźcie się niegodziwca spośród was samych.
Pierwszy list do Koryntian 5,13

Biblia Przekład Toruński

Tych z zewnątrz natomiast osądzi Bóg. Usuńcie więc niegodziwego spośród was samych.
1 List do Koryntian 5,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych.
I List do Koryntian 5,13

American Standard Version

But them that are without God judgeth. Put away the wicked man from among yourselves.
1 List do Koryntian 5,13

Clementine Vulgate

nam eos qui foris sunt, Deus judicabit. Auferte malum ex vobis ipsis.
1 List do Koryntian 5,13

King James Version

But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.
1 List do Koryntian 5,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τους δε εξω ο θεος κρινει και εξαρειτε τον πονηρον εξ υμων αυτων
1 List do Koryntian 5,13

Young's Literal Translation

and those without God doth judge; and put ye away the evil from among yourselves.
1 List do Koryntian 5,13

World English Bible

But those who are outside, God judges. "Put away the wicked man from among yourselves."
1 List do Koryntian 5,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić