„Czy, wobec tego, nie musi zadrżeć ziemia i struchleć każdy, kto na niej mieszka? Tak, cała wzbierze jak rzeka, wzburzy się i opadnie jak micrejski strumień.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Amosa 8,8

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 1 List do Koryntian 5,12

Biblia Jakuba Wujka

Bo co mnie należy o tych, którzy nie są u nas, sądzić? Aza o tych, którzy u nas są, wy nie sądzicie?
1 List do Koryntian 5,12

Biblia Brzeska

Abowiem co mnie do tego, abym ja sądzić miał i obce? Azaż domowych nie sądzicie?
1 List św. Pawła do Koryntian 5,12

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem cóż ja mam sądzić i obcych? Azaż wy tych, co są domowi, nie sądzicie?
1 Koryntów 5,12

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem cóż ja mam sądzić i obcych? Azaż wy tych, co są domowi, nie sądzicie?
1 Koryntów 5,12

Biblia Tysiąclecia

Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?
1 List do Koryntian 5,12

Biblia Warszawska

Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,12

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż po co mi oddzielać tych z zewnątrz? Czyż nie wy oddzielacie tych wewnątrz?
Pierwszy list do Koryntian 5,12

Biblia Przekład Toruński

Bo po co mi sądzić tych z zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?
1 List do Koryntian 5,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?
I List do Koryntian 5,12

American Standard Version

For what have I to do with judging them that are without? Do not ye judge them that are within?
1 List do Koryntian 5,12

Clementine Vulgate

Quid enim mihi de iis qui foris sunt, judicare ? nonne de iis qui intus sunt, vos judicatis ?
1 List do Koryntian 5,12

King James Version

For what have I to do to judge them also that are without? do not ye judge them that are within?
1 List do Koryntian 5,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι γαρ μοι και τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υμεις κρινετε
1 List do Koryntian 5,12

Young's Literal Translation

for what have I also those without to judge? those within do ye not judge?
1 List do Koryntian 5,12

World English Bible

For what have I to do with also judging those who are outside? Don't you judge those who are within?
1 List do Koryntian 5,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić