„Człowiek niepobożny, mąż złośliwy chodzi w przewrotności ust;”

Biblia Gdańska (1881): Przypowieści Salomonowych 6,12

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 1 List do Koryntian 5,10

Biblia Jakuba Wujka

Nie zgoła z porubnikami świata tego abo z łakomymi, abo z drapieżnymi, abo z służącymi bałwanów: bo inaczej musielibyście z tego świata wyniść.
1 List do Koryntian 5,10

Biblia Brzeska

A nie iżby koniecznie z nieczystymi świata tego, abo z łakomymi, abo z drapieżnymi, abo z bałwochwalcami, bo byście zaiste musieli z tego świata wynidź.
1 List św. Pawła do Koryntian 5,10

Biblia Gdańska (1632)

Ale nie zgoła z wszetecznikami tego świata albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami; bo inaczej musielibyście z tego świata wynijść.
1 Koryntów 5,10

Biblia Gdańska (1881)

Ale nie zgoła z wszetecznikami tego świata albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami; bo inaczej musielibyście z tego świata wynijść.
1 Koryntów 5,10

Biblia Tysiąclecia

Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.
1 List do Koryntian 5,10

Biblia Warszawska

Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,10

Nowa Biblia Gdańska

Ale nie z nierządnymi tego świata w ogóle, lub chciwcami, rabusiami, czy też z bałwochwalcami - gdyż bylibyście zobowiązani zaraz wyjść ze świata.
Pierwszy list do Koryntian 5,10

Biblia Przekład Toruński

Ale niewątpliwie nie z nierządnikami tego świata, lub chciwcami, lub zdziercami, lub z bałwochwalcami; skoro jesteście zobowiązani właśnie wyjść z tego świata.
1 List do Koryntian 5,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat.
I List do Koryntian 5,10

American Standard Version

not at all [meaning] with the fornicators of this world, or with the covetous and extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world:
1 List do Koryntian 5,10

Clementine Vulgate

non utique fornicariis hujus mundi, aut avaris, aut rapacibus, aut idolis servientibus : alioquin debueratis de hoc mundo exiisse.
1 List do Koryntian 5,10

King James Version

Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world.
1 List do Koryntian 5,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ου παντως τοις πορνοις του κοσμου τουτου η τοις πλεονεκταις η αρπαξιν η ειδωλολατραις επει οφειλετε αρα εκ του κοσμου εξελθειν
1 List do Koryntian 5,10

Young's Literal Translation

and not certainly with the whoremongers of this world, or with the covetous, or extortioners, or idolaters, seeing ye ought then to go forth out of the world --
1 List do Koryntian 5,10

World English Bible

yet not at all meaning with the sexual sinners of this world, or with the covetous and extortioners, or with idolaters; for then you would have to leave the world.
1 List do Koryntian 5,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić