„Odważyłem im więc do rąk sześćset pięćdziesiąt talentów srebra, sto talentów naczyń srebrnych, sto talentów złota;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 8,26

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 1 List do Koryntian 5,1

Biblia Jakuba Wujka

Koniecznie słychać między wami porubstwo, a takie porubstwo, jakiego ani między Pogany, tak iż któryś ma ojca swego żonę.
1 List do Koryntian 5,1

Biblia Brzeska

Koniecznie słychać, iż miedzy wami jest nieczystość i taka nieczystość, która i miedzy pogany nie bywa wspominana, to jest, iż niektóry ma żonę ojca swego.
1 List św. Pawła do Koryntian 5,1

Biblia Gdańska (1632)

Zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, jakie i między pogany nie bywa mianowane, aby kto miał mieć żonę ojca swego.
1 Koryntów 5,1

Biblia Gdańska (1881)

Zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, jakie i między pogany nie bywa mianowane, aby kto miał mieć żonę ojca swego.
1 Koryntów 5,1

Biblia Tysiąclecia

Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
1 List do Koryntian 5,1

Biblia Warszawska

Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,1

Nowa Biblia Gdańska

Ogólnie słychać o cudzołóstwie między wami i to o takim cudzołóstwie, które nawet wśród pogan nie jest nazywane; że ktoś ma żonę ojca.
Pierwszy list do Koryntian 5,1

Biblia Przekład Toruński

Powszechnie słyszy się o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jaki nawet między poganami nie jest wymieniany, że ktoś ma żonę swojego ojca.
1 List do Koryntian 5,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was, i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że ktoś ma żonę swego ojca.
I List do Koryntian 5,1

American Standard Version

It is actually reported that there is fornication among you, and such fornication as is not even among the Gentiles, that one [of you] hath his father`s wife.
1 List do Koryntian 5,1

Clementine Vulgate

Omnino auditur inter vos fornicatio, et talis fornicatio, qualis nec inter gentes, ita ut uxorem patris sui aliquis habeat.
1 List do Koryntian 5,1

King James Version

It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife.
1 List do Koryntian 5,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ολως ακουεται εν υμιν πορνεια και τοιαυτη πορνεια ητις ουδε εν τοις εθνεσιν ονομαζεται ωστε γυναικα τινα του πατρος εχειν
1 List do Koryntian 5,1

Young's Literal Translation

Whoredom is actually heard of among you, and such whoredom as is not even named among the nations -- as that one hath the wife of the father! --
1 List do Koryntian 5,1

World English Bible

It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that one has his father's wife.
1 List do Koryntian 5,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić