„Abowiem Pańskie jest królestwo, a on jest panujący nad narody.”

Biblia Brzeska: Księga Psalmów 22,29

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 1 List św. Piotra 1,25

Biblia Jakuba Wujka

Lecz słowo Pańskie trwa na wieki. A to jest słowo, które wam jest przepowiadane.
1 List św. Piotra 1,25

Biblia Brzeska

Ale słowo Boże trwa na wieki. A toć jest słowo, które jest wam przepowiedane.
1 List św. Piotra 1,25

Biblia Gdańska (1632)

Ale słowo Pańskie trwa na wieki. A toć jest słowo, które wam jest zwiastowane.
1 Piotra 1,25

Biblia Gdańska (1881)

Ale słowo Pańskie trwa na wieki. A toć jest słowo, które wam jest zwiastowane.
1 Piotra 1,25

Biblia Tysiąclecia

słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
1 List św. Piotra 1,25

Biblia Warszawska

Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.
1 List św. Piotra 1,25

Nowa Biblia Gdańska

Ale sprawa Pana trwa na wieczność. A jest to sprawa, która dla was została ogłoszona w Ewangelii.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,25

Biblia Przekład Toruński

Ale Słowo Pana trwa na wieki. A tym Słowem jest to, co zostało ogłoszone wam w Ewangelii.
1 List Piotra 1,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane.
I List Piotra 1,25

American Standard Version

But the word of the Lord abideth for ever. And this is the word of good tidings which was preached unto you.
1 List Piotra 1,25

Clementine Vulgate

Verbum autem Domini manet in ternum : hoc est autem verbum, quod evangelizatum est in vos.
1 List Piotra 1,25

King James Version

But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.
1 List Piotra 1,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

το δε ρημα κυριου μενει εις τον αιωνα τουτο δε εστιν το ρημα το ευαγγελισθεν εις υμας
1 List Piotra 1,25

Young's Literal Translation

and the saying of the Lord doth remain -- to the age; and this is the saying that was proclaimed good news to you.
1 List Piotra 1,25

World English Bible

But the Lord's word endures forever." This is the word of good news which was preached to you.
1 List Piotra 1,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić