„Mądrość i umiejętność dana jest tobie; do tego dam ci bogactwa, i majętność, i sławę, tak, że żaden nie był tobie równy z królów, którzy byli przed tobą, i po tobie nie będzie tobie równy.”

Biblia Gdańska: 2 Kronik 1,12

Porównanie wersetów
Biblia Jakuba Wujka - 1 Księga Królewska 21,8

Biblia Jakuba Wujka

Napisała tedy list imieniem Achabowym i zapieczętowała ji sygnetem jego, i posłała do starszych i do przednich, którzy byli w mieście jego i mieszkali z Nabotem.
1 Księga Królewska 21,8

Biblia Brzeska

A tak napisała listy imieniem Achabowym, zapieczętowawszy je sygnetem królewskim i posłała je do starszych, a do przełożonych miasta onego, kędy mieszkał Nabot.
1 Księga Królewska 21,8

Biblia Gdańska

A tak napisała list imieniem Achabowem, który zapieczętowała pieczęcią jego, i posłała on list do starszych i do przedniejszych, którzy byli w mieście jego, i mieszkali z Nabotem.
1 Królewska 21,8

Biblia Tysiąclecia

Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście, sąsiadujących z Nabotem.
1 Księga Królewska 21,8

Biblia Warszawska

Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią, i wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem.
I Księga Królewska 21,8

Nowa Biblia Gdańska

Po czym w imieniu Ahaba napisała list i zaopatrzyła go jego pieczęcią. Ten list posłała do starszych oraz przedniejszych, znajdujących się w jego mieście, którzy mieszkali razem z Nabotem.
1 Księga Królów 21,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Napisała więc listy w imieniu Achaba, opieczętowała je jego pieczęcią i wysłała te listy do starszych i do dostojników, którzy byli w jego mieście i mieszkali z Nabotem.
I Księga Królewska 21,8

American Standard Version

So she wrote letters in Ahab`s name, and sealed them with his seal, and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city, [and] that dwelt with Naboth.
1 Księga Królewska 21,8

Clementine Vulgate

Scripsit itaque litteras ex nomine Achab, et signavit eas annulo ejus, et misit ad majores natu, et optimates, qui erant in civitate ejus, et habitabant cum Naboth.
1 Księga Królewska 21,8

King James Version

So she wrote letters in Ahab's name, and sealed them with his seal, and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city, dwelling with Naboth.
1 Księga Królewska 21,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And she writeth letters in the name of Ahab, and sealeth with his seal, and sendeth the letters unto the elders, and unto the freemen, who are in his city, those dwelling with Naboth,
1 Księga Królewska 21,8

World English Bible

So she wrote letters in Ahab's name, and sealed them with his seal, and sent the letters to the elders and to the nobles who were in his city, [and] who lived with Naboth.
1 Księga Królewska 21,8

Westminster Leningrad Codex

וַתִּכְתֹּב סְפָרִים בְּשֵׁם אַחְאָב וַתַּחְתֹּם בְּחֹתָמֹו וַתִּשְׁלַח [הַסְפָרִים כ] (סְפָרִים ק) אֶל־הַזְקֵנִים וְאֶל־הַחֹרִים אֲשֶׁר בְּעִירֹו הַיֹּשְׁבִים אֶת־נָבֹות׃
1 Księga Królewska 21,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić