„Lecz powstał Jeroboam, syn Nabatowy, sługa Salomona, syna Dawidowego, i stał się odpornym panu swemu.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Kronik 13,6

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Sędziów 3,4

Biblia Gdańska (1632)

Cić byli, przez które doświadczał Izraela, aby się dowiedział, będąli posłuszni przykazaniom Pańskim, które rozkazał ojcom ich przez Mojżesza.
Sędziów 3,4

Biblia Brzeska

Cić tedy byli, przez które doświadczał Izraelczyków, aby się dowiedział, jesliżby byli posłuszni rozkazaniu Pańskiemu, które rozkazał ojcom ich przez Mojżesza.
Księga Sędziów 3,4

Biblia Gdańska (1881)

Cić byli, przez które doświadczał Izraela, aby się dowiedział, będąli posłuszni przykazaniom Pańskim, które rozkazał ojcom ich przez Mojżesza.
Sędziów 3,4

Biblia Tysiąclecia

Byli oni przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by można było poznać, czy będą strzec przykazań, które Pan dał ich przodkom za pośrednictwem Mojżesza.
Księga Sędziów 3,4

Biblia Warszawska

Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza.
Księga Sędziów 3,4

Biblia Jakuba Wujka

I zostawił je, aby przez nie doświadczał Izraela, jeśliby słuchał rozkazania PANSKIEGO, które był przykazał ojcom ich przez rękę Mojżesza, czyli nie.
Księga Sędziów 3,4

Nowa Biblia Gdańska

To oni służyli, by doświadczać nimi Israelitów oraz się przekonać, czy będą posłuszni przykazaniom WIEKUISTEGO, które przez Mojżesza powierzył ich przodkom.
Księga Sędziów 3,4

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oni pozostali, aby przez nich doświadczyć Izraela; by poznać, czy będą posłuszni przykazaniom PANA, które dał ich ojcom przez Mojżesza.
Księga Sędziów 3,4

American Standard Version

And they were [left], to prove Israel by them, to know whether they would hearken unto the commandments of Jehovah, which he commanded their fathers by Moses.
Księga Sędziów 3,4

Clementine Vulgate

Dimisitque eos, ut in ipsis experiretur Isralem, utrum audiret mandata Domini qu prceperat patribus eorum per manum Moysi, an non.
Księga Sędziów 3,4

King James Version

And they were to prove Israel by them, to know whether they would hearken unto the commandments of the LORD, which he commanded their fathers by the hand of Moses.
Księga Sędziów 3,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and they are to prove Israel by them, to know whether they obey the commands of Jehovah that He commanded their fathers by the hand of Moses.
Księga Sędziów 3,4

World English Bible

They were [left], to prove Israel by them, to know whether they would listen to the commandments of Yahweh, which he commanded their fathers by Moses.
Księga Sędziów 3,4

Westminster Leningrad Codex

וַיִּהְיוּ לְנַסֹּות בָּם אֶת־יִשְׂרָאֵל לָדַעַת הֲיִשְׁמְעוּ אֶת־מִצְוֹת יְהוָה אֲשֶׁר־צִוָּה אֶת־אֲבֹותָם בְּיַד־מֹשֶׁה׃
Księga Sędziów 3,4
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić