„Przetoż mówię: Słuchajcie przedniejsi w Jakóbie, i wodzowie domu Izraelskiego! izali wy nie macie być powiadomi sądu?”

Biblia Gdańska (1632): Micheasz 3,1

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Rzymian 5,18

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu; tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota.
Rzymian 5,18

Biblia Brzeska

A także tedy jako przez jedno przestępstwo zstali się wszyscy ludzie winni potępienia, także przez jednego usprawiedliwienie, dobrodziejstwo opłynęło na wszytki ludzi, ku usprawiedliwieniu żywota.
List św. Pawła do Rzymian 5,18

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu; tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota.
Rzymian 5,18

Biblia Tysiąclecia

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.
List do Rzymian 5,18

Biblia Warszawska

A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi.
List św. Pawła do Rzymian 5,18

Biblia Jakuba Wujka

Przeto jako przez jednego przestępstwo na wszytkie ludzi ku potępieniu, tak i przez jednego sprawiedliwość na wszytkie ludzi ku usprawiedliwieniu żywota.
List do Rzymian 5,18

Nowa Biblia Gdańska

Otóż więc, jak z powodu fałszywego kroku jednego - przyszło potępienie na wszystkich ludzi; tak z powodu sądu jednego - przyszło usprawiedliwienie istnienia dla wszystkich ludzi.
List do Rzymian 5,18

Biblia Przekład Toruński

A zatem, jak przez upadek jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak też przez jeden sprawiedliwy czyn na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie ku życiu.
List do Rzymian 5,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.
List do Rzymian 5,18

American Standard Version

So then as through one trespass [the judgment came] unto all men to condemnation; even so through one act of righteousness [the free gift came] unto all men to justification of life.
List do Rzymian 5,18

Clementine Vulgate

Igitur sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem : sic et per unius justitiam in omnes homines in justificationem vitæ.
List do Rzymian 5,18

King James Version

Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.
List do Rzymian 5,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αρα ουν ως δι ενος παραπτωματος εις παντας ανθρωπους εις κατακριμα ουτως και δι ενος δικαιωματος εις παντας ανθρωπους εις δικαιωσιν ζωης
List do Rzymian 5,18

Young's Literal Translation

So, then, as through one offence to all men [it is] to condemnation, so also through one declaration of `Righteous` [it is] to all men to justification of life;
List do Rzymian 5,18

World English Bible

So then as through one trespass, all men were condemned; even so through one act of righteousness, all men were justified to life.
List do Rzymian 5,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić