„I błogosławił lud wszystkim mężom, którzy się dobrowolnie ofiarowali, aby mieszkali w Jeruzalemie.”

Biblia Gdańska: Nehemijaszowa 11,2

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Rzymian 2,15

Biblia Gdańska

Którzy ukazują skutek zakonu, napisany na sercach swych, z poświadczaniem sumienia ich i myśli wespół siebie oskarżających albo też wymawiających,
Rzymian 2,15

Biblia Brzeska

Którzy okazują uczynek zakonu być napisany w sercach swych, a sumnienie ich wespół im świadczy i mysli ich wespół siebie oskarżające, abo też wymawiające.
List św. Pawła do Rzymian 2,15

Biblia Tysiąclecia

Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające.
List do Rzymian 2,15

Biblia Warszawska

Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;
List św. Pawła do Rzymian 2,15

Biblia Jakuba Wujka

którzy okazują dzieło zakonu napisane na sercach swoich, gdy im sumnienie ich świadectwo daje i myśli między sobą różne abo je oskarżające, abo też wymawiające,
List do Rzymian 2,15

Nowa Biblia Gdańska

Ci, co działanie Prawa okazują wypisane w ich sercach, poprzez świadczące ich sumienie, a następnie wzajemną kalkulację - oskarżającą, czy też broniącą.
List do Rzymian 2,15

Biblia Przekład Toruński

Bo pokazują oni, że dzieło Prawa zapisane jest w ich sercach, gdyż razem świadczą o tym ich sumienie i myśli, oskarżające się pomiędzy sobą lub też biorące w obronę;
List do Rzymian 2,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających);
List do Rzymian 2,15

American Standard Version

in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness therewith, and their thoughts one with another accusing or else excusing [them]);
List do Rzymian 2,15

Clementine Vulgate

qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum, et inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentibus,
List do Rzymian 2,15

King James Version

Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
List do Rzymian 2,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οιτινες ενδεικνυνται το εργον του νομου γραπτον εν ταις καρδιαις αυτων συμμαρτυρουσης αυτων της συνειδησεως και μεταξυ αλληλων των λογισμων κατηγορουντων η και απολογουμενων
List do Rzymian 2,15

Young's Literal Translation

who do shew the work of the law written in their hearts, their conscience also witnessing with them, and between one another the thoughts accusing or else defending,
List do Rzymian 2,15

World English Bible

in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience testifying with them, and their thoughts among themselves accusing or else excusing them)
List do Rzymian 2,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić