„I tak rzekł: Bestia czwarta, królestwo czwarte będzie na ziemi, które będzie więtsze niż wszytkie królestwa i pożrze wszytkę ziemię, i podepce, i zetrze ją.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Daniela 7,23

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Rzymian 11,5

Biblia Gdańska (1632)

Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług wybrania z łaski zostały.
Rzymian 11,5

Biblia Brzeska

Także tedy i czasu tego zstało się to zostawienie podług wybrania z łaski.
List św. Pawła do Rzymian 11,5

Biblia Gdańska (1881)

Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług wybrania z łaski zostały.
Rzymian 11,5

Biblia Tysiąclecia

Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.
List do Rzymian 11,5

Biblia Warszawska

Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.
List św. Pawła do Rzymian 11,5

Biblia Jakuba Wujka

Także tedy i czasu tego ostatki, według wybrania łaski, zstały się zbawione.
List do Rzymian 11,5

Nowa Biblia Gdańska

Tak więc i w obecnej porze została reszta według wyboru łaski.
List do Rzymian 11,5

Biblia Przekład Toruński

Tak więc i teraz, w tym czasie pozostała resztka według wybrania z łaski.
List do Rzymian 11,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę.
List do Rzymian 11,5

American Standard Version

Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
List do Rzymian 11,5

Clementine Vulgate

Sic ergo et in hoc tempore reliquiæ secundum electionem gratiæ salvæ factæ sunt.
List do Rzymian 11,5

King James Version

Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
List do Rzymian 11,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν
List do Rzymian 11,5

Young's Literal Translation

So then also in the present time a remnant according to the choice of grace there hath been;
List do Rzymian 11,5

World English Bible

Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
List do Rzymian 11,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić