„Którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem.”

Biblia Warszawska: 3 List św. Jana 1,6

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Rzymian 11,25

Biblia Gdańska (1632)

Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan.
Rzymian 11,25

Biblia Brzeska

Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! Tej tajemnice (żebyście nie byli sami w sobie nadętemi), iż zatwardziałość po części przyszła na Izraela, ażby napełnienie poganów weszło.
List św. Pawła do Rzymian 11,25

Biblia Gdańska (1881)

Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan.
Rzymian 11,25

Biblia Tysiąclecia

Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan.
List do Rzymian 11,25

Biblia Warszawska

A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,
List św. Pawła do Rzymian 11,25

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem nie chcę, bracia, abyście nie mieli wiedzieć tej tajemnice (żebyście nie byli sami sobie mądrymi), iż zaślepienie po części przydało się w Izraelu, ażby zupełność Poganów weszła,
List do Rzymian 11,25

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż nie chcę abyście się mylili, bracia, odnośnie tej tajemnicy (żebyście przed samymi sobą nie byli mądrymi), że zatwardziałość zdarza się po części Israelowi, aż nie wejdzie pełna ilość pogan.
List do Rzymian 11,25

Biblia Przekład Toruński

Bo nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi tej tajemnicy – żebyście we własnym mniemaniu nie uważali się za rozumnych – że zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie pełnia pogan.
List do Rzymian 11,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.
List do Rzymian 11,25

American Standard Version

For I would not, brethren, have you ignorant of this mystery, lest ye be wise in your own conceits, that a hardening in part hath befallen Israel, until the fulness of the Gentiles be come in;
List do Rzymian 11,25

Clementine Vulgate

Nolo enim vos ignorare, fratres, mysterium hoc (ut non sitis vobis ipsis sapientes), quia cæcitas ex parte contigit in Israël, donec plenitudo gentium intraret,
List do Rzymian 11,25

King James Version

For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.
List do Rzymian 11,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου γαρ θελω υμας αγνοειν αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε παρ εαυτοις φρονιμοι οτι πωρωσις απο μερους τω ισραηλ γεγονεν αχρις ου το πληρωμα των εθνων εισελθη
List do Rzymian 11,25

Young's Literal Translation

For I do not wish you to be ignorant, brethren, of this secret -- that ye may not be wise in your own conceits -- that hardness in part to Israel hath happened till the fulness of the nations may come in;
List do Rzymian 11,25

World English Bible

For I don't desire, brothers, to have you ignorant of this mystery, so that you won't be wise in your own conceits, that a hardening in part has happened to Israel, until the fullness of the Gentiles have come in,
List do Rzymian 11,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić