„Ale chociażeśmy i przedtem cierpieli, i zelżeni byli (jako wiecie) w mieście Filipach, wszakże bezpiecznieśmy sobie poczęli w Bogu naszym, w opowiadaniu u was Ewangielii Bożej z wielkim bojem,”

Biblia Gdańska: 1 Tesalonicensów 2,2

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Nehemijaszowa 4,23

Biblia Gdańska

Przetoż i ja, i bracia moi, i słudzy moi, i straż, która jest ze mną, nie zewleczemy szat naszych, a każdy niech ma broń swą i wodę.
Nehemijaszowa 4,23

Biblia Brzeska

A tak ja, bracia moi, służebnicy moi i ludzie, którzy byli na straży za mną nie zwłóczylichmy szat naszych, chyba gdy się kto chciał umyć.
Księga Nehemiasza 4,23

Biblia Tysiąclecia


Biblia Warszawska

A nikt z nas, ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani moja straż przyboczna, nie zdejmowaliśmy naszego odzienia, każdy miał swoją broń pod ręką.
Księga Nehemiasza 4,23

Biblia Jakuba Wujka

A ja i bracia moi, i słudzy moi, i stróże, którzy byli ze mną, nie zwłóczyliśmy szat naszych, każdy tylko zwłóczył się do omycia.
Księga Nehemiasza 4,23

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego i ja, moi bracia, słudzy oraz straż, co jest ze mną, nie zdejmiemy naszego odzienia, a każdy będzie miał broń i wodę.
Księga Nehemiasza 4,23

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani straż, która była przy mnie, nie zdejmowaliśmy swoich szat, zrobiliśmy to wyłącznie przy obmywaniu.
Księga Nehemiasza 4,23

American Standard Version

So neither I, nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard that followed me, none of us put off our clothes, every one [went with] his weapon [to] the water.
Księga Nehemiasza 4,23

Clementine Vulgate

Ego autem et fratres mei, et pueri mei, et custodes, qui erant post me, non deponebamus vestimenta nostra : unusquisque tantum nudabatur ad baptismum.
Księga Nehemiasza 4,23

King James Version

So neither I, nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard which followed me, none of us put off our clothes, saving that every one put them off for washing.
Księga Nehemiasza 4,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and there are none -- I and my brethren and my servants, the men of the guard who [are] after me -- there are none of us putting off our garments, each [hath] his vessel of water.
Księga Nehemiasza 4,23

World English Bible

So neither I, nor my brothers, nor my servants, nor the men of the guard who followed me, none of us put off our clothes, everyone [went with] his weapon [to] the water.
Księga Nehemiasza 4,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić