„Śmiemy tedy zawsze, wiedząc, że pókiśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Koryntian 5,6

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 5,47

Biblia Gdańska

A jeźlibyście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? azaż i celnicy tak nie czynią?
Mateusza 5,47

Biblia Brzeska

A jeslibyście tylko bracią waszę łaskawie przyjmowali, cóż więcej czynicie? A zaż i celnicy tak nie czynią?
Ewangelia św. Mateusza 5,47

Biblia Tysiąclecia

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Ewangelia wg św. Mateusza 5,47

Biblia Warszawska

A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Ewangelia św. Mateusza 5,47

Biblia Jakuba Wujka

A jeślibyście pozdrawiali tylko bracią waszę, cóż więcej czynicie? Azaż i pogani tego nie czynią?
Ewangelia wg św. Mateusza 5,47

Nowa Biblia Gdańska

A jeśli tylko pozdrawiacie waszych braci, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poborcy podatków tak nie czynią?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,47

Biblia Przekład Toruński

A jeśli tylko swoich braci byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie? Czy i celnicy tego nie czynią?
Ewangelia Mateusza 5,47

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?
Ewangelia Mateusza 5,47

American Standard Version

And if ye salute your brethren only, what do ye more [than others?] do not even the Gentiles the same?
Ewangelia Mateusza 5,47

Clementine Vulgate

Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis ? nonne et ethnici hoc faciunt ?
Ewangelia Mateusza 5,47

King James Version

And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
Ewangelia Mateusza 5,47

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εαν ασπασησθε τους αδελφους υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι τελωναι ουτως ποιουσιν
Ewangelia Mateusza 5,47

Young's Literal Translation

and if ye may salute your brethren only, what do ye abundant? do not also the tax-gatherers so?
Ewangelia Mateusza 5,47

World English Bible

If you only greet your friends, what more do you do than others? Don't even the tax collectors do the same?
Ewangelia Mateusza 5,47

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić