„Oraz ich bracia: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanael, Juda, Chanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; przed nimi zaś kroczył Ezdrasz, pisarz.”

Biblia Warszawska: Księga Nehemiasza 12,36

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 5,24

Biblia Gdańska

Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a odejdź, pierwej się pojednaj z bratem twoim; a potem przyszedłszy ofiaruj dar twój.
Mateusza 5,24

Biblia Brzeska

Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej się z bratem swem pojednaj, a potym przyszedszy, ofiaruj dar twój.
Ewangelia św. Mateusza 5,24

Biblia Tysiąclecia

zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!
Ewangelia wg św. Mateusza 5,24

Biblia Warszawska

Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.
Ewangelia św. Mateusza 5,24

Biblia Jakuba Wujka

zostaw tam dar twój przed ołtarzem a idź pierwej zjednać się z bratem twoim, a tedy przyszedszy, ofiarujesz dar twój.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,24

Nowa Biblia Gdańska

Zostaw tam twój dar przed ołtarzem, i odejdź; wpierw pojednaj się z twoim bratem, a potem, kiedy przyjdziesz, wtedy ofiaruj twój dar.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,24

Biblia Przekład Toruński

Zostaw tam swój dar przed ołtarzem i odejdź; najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i przynieś swój dar.
Ewangelia Mateusza 5,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.
Ewangelia Mateusza 5,24

American Standard Version

leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
Ewangelia Mateusza 5,24

Clementine Vulgate

relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliari fratri tuo : et tunc veniens offeres munus tuum.
Ewangelia Mateusza 5,24

King James Version

Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
Ewangelia Mateusza 5,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι τω αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου
Ewangelia Mateusza 5,24

Young's Literal Translation

leave there thy gift before the altar, and go -- first be reconciled to thy brother, and then having come bring thy gift.
Ewangelia Mateusza 5,24

World English Bible

leave your gift there before the altar, and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.
Ewangelia Mateusza 5,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić