„Z owocu ust każdy będzie nasycony dobrem, a nagrodę spraw rąk jego Bóg mu odda.”

Biblia Gdańska: Przypowieści Salomonowych 12,14

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 5,19

Biblia Gdańska

Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w królestwie niebieskiem; a ktokolwiek by czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w królestwie niebieskiem.
Mateusza 5,19

Biblia Brzeska

Ktokolwiek tedy przestąpi jedno z tego to rozkazania namniejszego i tak ludzi nauczy, będzie zwan namniejszym w królestwie niebieskiem. Ale ktokolwiek je czynić będzie i nauczy, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskiem.
Ewangelia św. Mateusza 5,19

Biblia Tysiąclecia

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,19

Biblia Warszawska

Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
Ewangelia św. Mateusza 5,19

Biblia Jakuba Wujka

Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań namniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwan namniejszym w królestwie niebieskim. A kto by czynił i nauczał, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskim.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,19

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli więc, ktoś by rozluźnił jedno z tych najmniejszych przykazań, i tak by nauczał ludzi - najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,19

Biblia Przekład Toruński

Jeśli więc ktoś, rozwiązałby jedno z tych najmniejszych przykazań i tak nauczał ludzi, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, a ten, kto by czynił je i nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
Ewangelia Mateusza 5,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.
Ewangelia Mateusza 5,19

American Standard Version

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.
Ewangelia Mateusza 5,19

Clementine Vulgate

Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno clorum : qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno clorum.
Ewangelia Mateusza 5,19

King James Version

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
Ewangelia Mateusza 5,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων
Ewangelia Mateusza 5,19

Young's Literal Translation

`Whoever therefore may loose one of these commands -- the least -- and may teach men so, least he shall be called in the reign of the heavens, but whoever may do and may teach [them], he shall be called great in the reign of the heavens.
Ewangelia Mateusza 5,19

World English Bible

Whoever, therefore, shall break one of these least commandments, and teach others to do so, shall be called least in the Kingdom of Heaven; but whoever shall do and teach them shall be called great in the Kingdom of Heaven.
Ewangelia Mateusza 5,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić