„[Eliasz] stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par [wołów] przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Królewska 19,19

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 5,12

Biblia Gdańska

Radujcie się, i weselcie się; albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech; tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami.
Mateusza 5,12

Biblia Brzeska

Radujcie się i weselcie, abowiem zapłata wasza wielka jest w niebie, gdyż tak przesladowali proroki, którzy przed wami byli.
Ewangelia św. Mateusza 5,12

Biblia Tysiąclecia

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,12

Biblia Warszawska

Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Ewangelia św. Mateusza 5,12

Biblia Jakuba Wujka

Radujcie się i weselcie się, abowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Boć tak prześladowali proroki, którzy przed wami byli.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,12

Nowa Biblia Gdańska

Radujcie się i weselcie, bowiem wasza obfita nagroda jest w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,12

Biblia Przekład Toruński

Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata wasza w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Ewangelia Mateusza 5,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Ewangelia Mateusza 5,12

American Standard Version

Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.
Ewangelia Mateusza 5,12

Clementine Vulgate

gaudete, et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in clis. Sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.
Ewangelia Mateusza 5,12

King James Version

Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
Ewangelia Mateusza 5,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων
Ewangelia Mateusza 5,12

Young's Literal Translation

rejoice ye and be glad, because your reward [is] great in the heavens, for thus did they persecute the prophets who were before you.
Ewangelia Mateusza 5,12

World English Bible

"Rejoice, and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For that is how they persecuted the prophets who were before you.
Ewangelia Mateusza 5,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić