„Jeśli więc masz mnie za towarzysza, to przyjmij go jak mnie.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,17

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 5,11

Biblia Gdańska

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie.
Mateusza 5,11

Biblia Brzeska

Błogosławieni będziecie, gdy was sromocić i przesladować będą, mówiąc wszelaką rzecz złą przeciwko wam kłamając dla mnie.
Ewangelia św. Mateusza 5,11

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,11

Biblia Warszawska

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
Ewangelia św. Mateusza 5,11

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i przeszladować was będą, i mówić wszytko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,11

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci jesteście, gdy będą wam złorzeczyć oraz was prześladować i mówić każde złe słowo przeciwko wam, kłamiąc co do mnie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,11

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć i prześladować, i mówić wszystkie złe słowa, kłamiąc przeciwko wam.
Ewangelia Mateusza 5,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.
Ewangelia Mateusza 5,11

American Standard Version

Blessed are ye when [men] shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Ewangelia Mateusza 5,11

Clementine Vulgate

Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes, propter me :
Ewangelia Mateusza 5,11

King James Version

Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Ewangelia Mateusza 5,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον ρημα καθ υμων ψευδομενοι ενεκεν εμου
Ewangelia Mateusza 5,11

Young's Literal Translation

`Happy are ye whenever they may reproach you, and may persecute, and may say any evil thing against you falsely for my sake --
Ewangelia Mateusza 5,11

World English Bible

"Blessed are you when people reproach you, persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, for my sake.
Ewangelia Mateusza 5,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić