„Idźcie do Kalne i rozejrzyjcie się, a stamtąd idźcie do Chamat wielkiego. Potem zstąpcie do Gat filistyńskiego. Czy są to lepsze królestwa niż te? Czy ich obszar jest większy niż wasz obszar?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Amosa 6,2

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 3,3

Biblia Gdańska

Tenci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
Mateusza 3,3

Biblia Brzeska

Gdyż ten jest on, o którym mówił Ezajasz prorok rzekąc: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską i proste czyńcie ścieżki jego.
Ewangelia św. Mateusza 3,3

Biblia Tysiąclecia

Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!
Ewangelia wg św. Mateusza 3,3

Biblia Warszawska

Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.
Ewangelia św. Mateusza 3,3

Biblia Jakuba Wujka

Bowiem ten jest, który opowiedziany jest przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie szcieżki jego.
Ewangelia wg św. Mateusza 3,3

Nowa Biblia Gdańska

Bo to jest Ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, czyńcie proste Jego ścieżki.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 3,3

Biblia Przekład Toruński

To bowiem jest Ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie Jego ścieżki.
Ewangelia Mateusza 3,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
Ewangelia Mateusza 3,3

American Standard Version

For this is he that was spoken of through Isaiah the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight.
Ewangelia Mateusza 3,3

Clementine Vulgate

Hic est enim, qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem : [Vox clamantis in deserto :Parate viam Domini ;rectas facite semitas ejus.]
Ewangelia Mateusza 3,3

King James Version

For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Ewangelia Mateusza 3,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτος γαρ εστιν ο ρηθεις υπο ησαιου του προφητου λεγοντος φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου
Ewangelia Mateusza 3,3

Young's Literal Translation

for this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying, `A voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, straight make ye His paths.`
Ewangelia Mateusza 3,3

World English Bible

For this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying, "The voice of one crying in the wilderness, Make ready the way of the Lord, Make his paths straight."
Ewangelia Mateusza 3,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić