„Tedy rzekł Aggieusz: Jeźli kto będąc nieczysty od trupa, dotknąłby się czego z tych rzeczy, będzieli nieczyste? I odpowiedzieli kapłani i rzekli: Będzie nieczyste.”

Biblia Gdańska (1881): Aggieusz 2,14

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Mateusza 23,5

Biblia Gdańska (1632)

A wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi, i rozszerzają bramy swoje, i rozpuszczają podołki płaszczów swoich.
Mateusza 23,5

Biblia Brzeska

Owszem wszytki sprawy swe czynią, aby byli widzeni od ludzi, abowiem rozszerzają bramy swe popisane i przedłużają podołki płaszczów swoich.
Ewangelia św. Mateusza 23,5

Biblia Gdańska (1881)

A wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi, i rozszerzają bramy swoje, i rozpuszczają podołki płaszczów swoich.
Mateusza 23,5

Biblia Tysiąclecia

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,5

Biblia Warszawska

A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich.
Ewangelia św. Mateusza 23,5

Biblia Jakuba Wujka

A wszytkie sprawy swe czynią, aby byli widziani od ludzi. Abowiem rozszerzają bramy swe i więtsze czynią kraje.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,5

Nowa Biblia Gdańska

A wszystkie swoje uczynki robią, aby byli widziani przez ludzi; rozszerzają swoje filakterie i powiększają obramowania swoich płaszczy;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,5

Biblia Przekład Toruński

A wszystkie swoje dzieła pełnią tak, aby byli widziani przez ludzi. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i przedłużają frędzle swoich płaszczów,
Ewangelia Mateusza 23,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. Poszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle swoich płaszczy.
Ewangelia Mateusza 23,5

American Standard Version

But all their works they do to be seen of men: for they make broad their phylacteries, and enlarge the borders [of their garments],
Ewangelia Mateusza 23,5

Clementine Vulgate

Omnia vero opera sua faciunt ut videantur ab hominibus : dilatant enim phylacteria sua, et magnificant fimbrias.
Ewangelia Mateusza 23,5

King James Version

But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,
Ewangelia Mateusza 23,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν προς το θεαθηναι τοις ανθρωποις πλατυνουσιν δε τα φυλακτηρια αυτων και μεγαλυνουσιν τα κρασπεδα των ιματιων αυτων
Ewangelia Mateusza 23,5

Young's Literal Translation

`And all their works they do to be seen by men, and they make broad their phylacteries, and enlarge the fringes of their garments,
Ewangelia Mateusza 23,5

World English Bible

But all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad, enlarge the fringes of their garments,
Ewangelia Mateusza 23,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić