„Przemyślałem w sercu swem, abym pozwolił wina ciału memu,(serce jednak swoje sprawując mądrością) i abym się trzymał głupstwa dotąd, ażbym obaczył, coby lepszego było synom ludzkim czynić pod niebem, przez wszystkie dni żywota ich.”

Biblia Gdańska: Kaznodziei Salomona 2,3

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 22,2

Biblia Gdańska

Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił wesele synowi swemu;
Mateusza 22,2

Biblia Brzeska

Przypodobane jest królestwo niebieskie niektóremu królowi, który sprawił wesele synowi swemu.
Ewangelia św. Mateusza 22,2

Biblia Tysiąclecia

Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,2

Biblia Warszawska

Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi.
Ewangelia św. Mateusza 22,2

Biblia Jakuba Wujka

Podobne się zstało królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,2

Nowa Biblia Gdańska

Królestwo Niebios zostało upodobnione do człowieka, króla, który sprawił gody swojemu synowi;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22,2

Biblia Przekład Toruński

Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka, króla, który wyprawił wesele swojemu synowi,
Ewangelia Mateusza 22,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi.
Ewangelia Mateusza 22,2

American Standard Version

The kingdom of heaven is likened unto a certain king, who made a marriage feast for his son,
Ewangelia Mateusza 22,2

Clementine Vulgate

Simile factum est regnum clorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo.
Ewangelia Mateusza 22,2

King James Version

The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
Ewangelia Mateusza 22,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει οστις εποιησεν γαμους τω υιω αυτου
Ewangelia Mateusza 22,2

Young's Literal Translation

`The reign of the heavens was likened to a man, a king, who made marriage-feasts for his son,
Ewangelia Mateusza 22,2

World English Bible

"The Kingdom of Heaven is like a certain king, who made a marriage feast for his son,
Ewangelia Mateusza 22,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić