„Która rzekła do pani swej: O gdyby się pan mój dostał do proroka, który jest w Samaryi! pewnieby go uzdrowił od trądu jego.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Królewska 5,3

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Mateusza 22,1

Biblia Gdańska (1632)

A odpowiadając Jezus, zasię im rzekł w podobieństwach, mówiąc:
Mateusza 22,1

Biblia Brzeska

Tedy odpowiedając Jezus powtóre, mówił im przez podobieństwa rzekąc:
Ewangelia św. Mateusza 22,1

Biblia Gdańska (1881)

A odpowiadając Jezus, zasię im rzekł w podobieństwach, mówiąc:
Mateusza 22,1

Biblia Tysiąclecia

A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich:
Ewangelia wg św. Mateusza 22,1

Biblia Warszawska

A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy:
Ewangelia św. Mateusza 22,1

Biblia Jakuba Wujka

A odpowiedając Jezus, mówił im zasię przez przypowieści, rzekąc:
Ewangelia wg św. Mateusza 22,1

Nowa Biblia Gdańska

A Jezus wyodrębniając się, znowu powiedział im w podobieństwach, mówiąc:
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22,1

Biblia Przekład Toruński

A Jezus w odpowiedzi, ponownie rzekł im w podobieństwach, mówiąc:
Ewangelia Mateusza 22,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy:
Ewangelia Mateusza 22,1

American Standard Version

And Jesus answered and spake again in parables unto them, saying,
Ewangelia Mateusza 22,1

Clementine Vulgate

Et respondens Jesus, dixit iterum in parabolis eis, dicens :
Ewangelia Mateusza 22,1

King James Version

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
Ewangelia Mateusza 22,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις λεγων
Ewangelia Mateusza 22,1

Young's Literal Translation

And Jesus answering, again spake to them in similes, saying,
Ewangelia Mateusza 22,1

World English Bible

Jesus answered and spoke again in parables to them, saying,
Ewangelia Mateusza 22,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić