„Więc faraon wezwał Abrama i powiedział: Co mi to uczyniłeś? Czemu mi nie powiedziałeś, że to twoja żona?”

Nowa Biblia Gdańska: I Księga Mojżesza 12,18

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 17,26

Biblia Gdańska

Rzekł mu Piotr: Od obcych. I rzekł mu Jezus: Toć tedy synowie są wolni.
Mateusza 17,26

Biblia Brzeska

I rzekł mu Piotr: Od obcych. Powiedział mu Jezus: Tedyć synowie są wolni.
Ewangelia św. Mateusza 17,26

Biblia Tysiąclecia

Gdy powiedział: Od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni.
Ewangelia wg św. Mateusza 17,26

Biblia Warszawska

A on rzekł: Od obcych. Na to Jezus: A zatem synowie są wolni.
Ewangelia św. Mateusza 17,26

Biblia Jakuba Wujka

A on rzekł: Od obcych. Rzekł mu Jezus: Tedyć wolni są synowie.
Ewangelia wg św. Mateusza 17,26

Nowa Biblia Gdańska

Mówi mu Piotr: Od obcych. A Jezus mu powiedział: Tak więc synowie są wolni.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 17,26

Biblia Przekład Toruński

Piotr odpowiedział Mu: Od obcych. Jezus powiedział do niego: A więc synowie są wolni.
Ewangelia Mateusza 17,26

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Piotr mu odpowiedział: Od obcych. I powiedział mu Jezus: A więc synowie są wolni.
Ewangelia Mateusza 17,26

American Standard Version

And when he said, From strangers, Jesus said unto him, Therefore the sons are free.
Ewangelia Mateusza 17,26

Clementine Vulgate

Ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare, et mitte hamum : et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle : et aperto ore ejus, invenies staterem : illum sumens, da eis pro me et te.
Ewangelia Mateusza 17,26

King James Version

Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
Ewangelia Mateusza 17,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγει αυτω ο πετρος απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ιησους αραγε ελευθεροι εισιν οι υιοι
Ewangelia Mateusza 17,26

Young's Literal Translation

Peter saith to him, `From the strangers.` Jesus said to him, `Then are the sons free;
Ewangelia Mateusza 17,26

World English Bible

Peter said to him, "From strangers." Jesus said to him, "Therefore the sons are exempt.
Ewangelia Mateusza 17,26

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić