„I uczynię, że ustanie wszelkie wesele jej, uroczyste święto jej, nów jej, sobota jej i wszytkie święte czasy jej.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ozeasza 2,11

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Mateusza 17,25

Biblia Gdańska

I rzekł: Tak. A gdy wchodził w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc: Cóż ci się zda, Szymonie? Królowie ziemscy od kogoż biorą cło albo czynsz? od synów swoich, czyli od obcych?
Mateusza 17,25

Biblia Brzeska

I rzekł: Płaci. A gdy wszedł w dom, uprzedził go Jezus mówiąc: Cóż się tobie zda Szymonie? Królowie ziemscy od kogo biorą cła i czynsz? Czyli od synów swoich, abo od obcych?
Ewangelia św. Mateusza 17,25

Biblia Tysiąclecia

Odpowiedział: Owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?
Ewangelia wg św. Mateusza 17,25

Biblia Warszawska

Rzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych?
Ewangelia św. Mateusza 17,25

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł: I owszem. A gdy wszedł w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc: Co się tobie zda, Szymonie? Królowie ziemscy od kogo biorą podatek albo czyńsz? Od synów swoich czyli od obcych?
Ewangelia wg św. Mateusza 17,25

Nowa Biblia Gdańska

A on mówi: Tak, składa. A kiedy wchodził do domu, Jezus go ubiegł, mówiąc: Jak ci się zdaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi biorą podatek lub czynsz? Od swoich synów, czy od obcych?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 17,25

Biblia Przekład Toruński

Powiedział: Tak. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Królowie ziemi od kogo biorą cło albo podatek? Od swoich synów, czy od obcych?
Ewangelia Mateusza 17,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

On odpowiedział: Płaci. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemscy pobierają cło albo podatek? Od swoich synów czy od obcych?
Ewangelia Mateusza 17,25

American Standard Version

He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?
Ewangelia Mateusza 17,25

Clementine Vulgate

Et ille dixit : Ab alienis. Dixit illi Jesus : Ergo liberi sunt filii.
Ewangelia Mateusza 17,25

King James Version

He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
Ewangelia Mateusza 17,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγει ναι και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων
Ewangelia Mateusza 17,25

Young's Literal Translation

And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, `What thinkest thou, Simon? the kings of the earth -- from whom do they receive custom or poll-tax? from their sons or from the strangers?`
Ewangelia Mateusza 17,25

World English Bible

He said, "Yes." When he came into the house, Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth receive toll or tribute? From their sons, or from strangers?"
Ewangelia Mateusza 17,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić