„Przetoż tak mówi Pan: Z łoża, na któreś się położył, nie wstaniesz, ale pewnie umrzesz. I odszedł Elijasz.”

Biblia Gdańska: 2 Królewska 1,4

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Marka 16,7

Biblia Gdańska

Ale idźcie, a powiedzcie uczniom jego, i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei; tam go oglądacie, jako wam powiedział.
Marka 16,7

Biblia Brzeska

A tak idźcie, a powiedzcie to zwolennikom jego i Piotrowi, iż was uprzedzi do Galilejej. Tam go oglądacie, jako wam powiedział.
Ewangelia św. Marka 16,7

Biblia Tysiąclecia

Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.
Ewangelia wg św. Marka 16,7

Biblia Warszawska

Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei; tam go ujrzycie, jak wam powiedział.
Ewangelia św. Marka 16,7

Biblia Jakuba Wujka

Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, iż was uprzedza do Galilejej: tam go oglądacie, jako wam powiedział.
Ewangelia wg św. Marka 16,7

Nowa Biblia Gdańska

Ale idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, że poprzedza was do Galilei; jak wam powiedział - tam go ujrzycie.
Dobra Nowina spisana przez Marka 16,7

Biblia Przekład Toruński

Ale odejdźcie i powiedzcie Jego uczniom, i Piotrowi, że was wyprzedza do Galilei; tam Go zobaczycie, jak wam powiedział.
Ewangelia Marka 16,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: Udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział.
Ewangelia Marka 16,7

American Standard Version

But go, tell his disciples and Peter, He goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.
Ewangelia Marka 16,7

Clementine Vulgate

Sed ite, dicite discipulis ejus, et Petro, quia prcedit vos in Galilam : ibi eum videbitis, sicut dixit vobis.
Ewangelia Marka 16,7

King James Version

But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.
Ewangelia Marka 16,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλ υπαγετε ειπατε τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υμιν
Ewangelia Marka 16,7

Young's Literal Translation

and go, say to his disciples, and Peter, that he doth go before you to Galilee; there ye shall see him, as he said to you.`
Ewangelia Marka 16,7

World English Bible

But go, tell his disciples and Peter, `He goes before you into Galilee. There you will see him, as he said to you.`"
Ewangelia Marka 16,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić