„I mówiąc: Mężowie! cóż to czynicie? I myśmyć ludzie, tymże biedom jako i wy poddani, którzy wam opowiadamy, abyście się od tych marności nawrócili do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię i morze, i wszystko co w nich jest.”

Biblia Gdańska (1881): Dzieje Apostolskie 14,15

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Kolosensów 1,11

Biblia Gdańska (1632)

Wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnej mocy jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością,
Kolosensów 1,11

Biblia Brzeska

Będąc umocnieni wszelaką mocą według chwalebnej możności jego, ku wszelakiej cierpliwości i cichości z weselem.
List św. Pawła do Kolosan 1,11

Biblia Gdańska (1881)

Wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnej mocy jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością,
Kolosensów 1,11

Biblia Tysiąclecia

Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazywania] wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.
List do Kolosan 1,11

Biblia Warszawska

Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością
List św. Pawła do Kolosan 1,11

Biblia Jakuba Wujka

umocnieni wszelaką mocą według możności jasności jego, we wszelakiej cierpliwości i nieskwapliwości z weselem,
List do Kolosan 1,11

Nowa Biblia Gdańska

Będąc też umocnieni wśród radości, w każdym przejawie mocy Boga, w celu chwały Jego potęgi, ku wszelkiej wytrwałości oraz wyrozumiałości.
List do Kolosan 1,11

Biblia Przekład Toruński

Z całą mocą będąc wzmacniani zgodnie z potęgą Jego chwały, w całej wytrwałości i cierpliwości z radością.
List do Kolosan 1,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;
List do Kolosan 1,11

American Standard Version

strengthened with all power, according to the might of his glory, unto all patience and longsuffering with joy;
List do Kolosan 1,11

Clementine Vulgate

in omni virtute confortati secundum potentiam claritatis ejus, in omni patientia et longanimitate cum gaudio,
List do Kolosan 1,11

King James Version

Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;
List do Kolosan 1,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν παση δυναμει δυναμουμενοι κατα το κρατος της δοξης αυτου εις πασαν υπομονην και μακροθυμιαν μετα χαρας
List do Kolosan 1,11

Young's Literal Translation

in all might being made mighty according to the power of His glory, to all endurance and long-suffering with joy.
List do Kolosan 1,11

World English Bible

strengthened with all power, according to the might of his glory, to all patience and perseverance with joy;
List do Kolosan 1,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić