„Czasu onego wejdzie to o was w przypowieść, a będą nad wami narzekać z lamentem wielkim mówiąc: My prawie z gruntu jestechmy poborzeni, a część ludu mojego odmienił Pan: O jakoż jest odjęto ode mnie to, czegom się nadziewał, aby mi było wrócono, gdyż pola nasze przyszły w dział nieprzyjacielowi?”

Biblia Brzeska: Księga Micheasza 2,4

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Jakóba 5,1

Biblia Gdańska

Nuż teraz, bogacze! płaczcie, narzekając nad nędzami waszemi, które przyjdą.
Jakóba 5,1

Biblia Brzeska

Nuż teraz, bogacze! Płaczcie, narzekając nad nędzami waszemi, które przyjdą.
List św. Jakuba 5,1

Biblia Tysiąclecia

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.
List św. Jakuba 5,1

Biblia Warszawska

A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą.
List św. Jakuba 5,1

Biblia Jakuba Wujka

Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przydą na was.
List św. Jakuba 5,1

Nowa Biblia Gdańska

Hejże, teraz zamożni; zapłaczecie nad udrękami, które się do was zbliżają, wydawajcie okrzyki bólu.
List spisany przez Jakóba 5,1

Biblia Przekład Toruński

Przyjdźcie teraz wy, bogacze, zapłaczcie z zawodzeniem nad utrapieniami, które przychodzą na was.
List Jakuba 5,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A teraz wy, bogacze, płaczcie, zawodząc nad nieszczęściami, które na was przyjdą.
List Jakuba 5,1

American Standard Version

Come now, ye rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you.
List Jakuba 5,1

Clementine Vulgate

Agite nunc divites, plorate ululantes in miseriis vestris, qu advenient vobis.
List Jakuba 5,1

King James Version

Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you.
List Jakuba 5,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αγε νυν οι πλουσιοι κλαυσατε ολολυζοντες επι ταις ταλαιπωριαις υμων ταις επερχομεναις
List Jakuba 5,1

Young's Literal Translation

Go, now, ye rich! weep, howling over your miseries that are coming upon [you];
List Jakuba 5,1

World English Bible

Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming on you.
List Jakuba 5,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić