„Budują Cyon na krwi, a Jeruszalaim na niesprawiedliwości.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Micheasza 3,10

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Izajasz 58,7

Biblia Gdańska

Ułamuj łaknącemu chleba twego, a ubogich wygnańców wprowadź do domu twego; ujrzyszli nagiego, przyodziej go, a przed ciałem swojem nie ukrywaj się.
Izajasz 58,7

Biblia Brzeska

Izali nie lepiej, abyś ułomił łaknącemu chleba swego, a przyjął w dom twój ubogiego i tułającego się? Gdy ujzrysz nagiego, przyodziej go, a nie hydź się ciałem swojem.
Księga Izajasza 58,7

Biblia Tysiąclecia

dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.
Księga Izajasza 58,7

Biblia Warszawska

Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
Księga Izajasza 58,7

Biblia Jakuba Wujka

Ułam łaknącemu chleba twego, a ubogie i tułające się wprowadź do domu twego. Gdy ujźrzysz nagiego, przyodzij go, a nie gardź ciałem twoim.
Księga Izajasza 58,7

Nowa Biblia Gdańska

I czy nie to: Ułamać łaknącemu twego chleba i wyprowadzić do domu biednych, którzy się tułają? Gdy zobaczysz nagiego, abyś go przyodział i nie ukrywał się przed twoim współplemieńcem.
Księga Izajasza 58,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dzielić swój chleb z głodnym i ubogich wygnańców wprowadzić do swego domu, a widząc nagiego, przyodziać go i nie ukrywać się przed nikim, kto jest twoim ciałem?
Księga Izajasza 58,7

American Standard Version

Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?
Księga Izajasza 58,7

Clementine Vulgate

frange esurienti panem tuum,et egenos vagosque induc in domum tuam ;cum videris nudum, operi eum,et carnem tuam ne despexeris.
Księga Izajasza 58,7

King James Version

Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?
Księga Izajasza 58,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Is it not to deal to the hungry thy bread, And the mourning poor bring home, That thou seest the naked and cover him, And from thine own flesh hide not thyself?
Księga Izajasza 58,7

World English Bible

Isn't it to deal your bread to the hungry, and that you bring the poor who are cast out to your house? when you see the naked, that you cover him; and that you not hide yourself from your own flesh?
Księga Izajasza 58,7

Westminster Leningrad Codex

הֲלֹוא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת כִּי־תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתֹו וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם׃
Księga Izajasza 58,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić