„Jeślibyśmy się spowiadali grzechów naszych, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelakiej nieprawości.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Jana 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - 2 Tesalonicensów 1,7

Biblia Gdańska (1632)

A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z Aniołami mocy jego,
2 Tesalonicensów 1,7

Biblia Brzeska

A wam, którzy bywacie utrapieni, ulżenie z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba z anioły możności swojej.
2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,7

Biblia Gdańska (1881)

A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z Aniołami mocy jego,
2 Tesalonicensów 1,7

Biblia Tysiąclecia

a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi
2 List do Tesaloniczan 1,7

Biblia Warszawska

A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej,
2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,7

Biblia Jakuba Wujka

a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynienie z nami w objawieniu Pana Jezusa z nieba z anjoły możności swojej,
2 List do Tesaloniczan 1,7

Nowa Biblia Gdańska

A wam, trapionym, odpłacić razem z nami odpoczynkiem, podczas objawienia się z Nieba Pana Jezusa, pośród aniołów jego mocy,
Drugi list do Tesaloniczan 1,7

Biblia Przekład Toruński

A wam, uciskanym, przynieść ulgę wraz z nami podczas objawienia się Pana Jezusa z nieba z aniołami Jego mocy,
2 List do Tesaloniczan 1,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy;
II List do Tesaloniczan 1,7

American Standard Version

and to you that are afflicted rest with us, at the revelation of the Lord Jesus from heaven with the angels of his power in flaming fire,
2 List do Tesaloniczan 1,7

Clementine Vulgate

et vobis, qui tribulamini, requiem nobiscum in revelatione Domini Jesu de clo cum angelis virtutis ejus,
2 List do Tesaloniczan 1,7

King James Version

And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,
2 List do Tesaloniczan 1,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και υμιν τοις θλιβομενοις ανεσιν μεθ ημων εν τη αποκαλυψει του κυριου ιησου απ ουρανου μετ αγγελων δυναμεως αυτου
2 List do Tesaloniczan 1,7

Young's Literal Translation

and to you who are troubled -- rest with us in the revelation of the Lord Jesus from heaven, with messengers of his power,
2 List do Tesaloniczan 1,7

World English Bible

and to give relief to you that are afflicted with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire,
2 List do Tesaloniczan 1,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić