„Obaczcież pilnie od tego dnia i potym, od dnia dwudziestego czwartego, miesiąca dziewiątego, od dnia, w który jest założon kościół Pański, baczcież pilnie.”

Biblia Brzeska: Księga Aggeusza 2,19

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - 2 Mojżeszowa 19,5

Biblia Gdańska

Przetoż teraz jeźli słuchając posłuszni będziecie głosu memu, i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody; chociaż moja jest wszystka ziemia.
2 Mojżeszowa 19,5

Biblia Brzeska

Teraz tedy, jesliż mi posłuszni będziecie, a strzec będziecie przymierza mego, zostaniecie własnem ludem mojem nad ine wszytki narody; aczkolwiekci jest wszytka ziemia moja.
2 Księga Mojżeszowa 19,5

Biblia Tysiąclecia

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.
Księga Wyjścia 19,5

Biblia Warszawska

A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.
II Księga Mojżeszowa 19,5

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli słuchać będziecie głosu mego i strzec umowy mojej, będziecie mi własnością ze wszech narodów: abowiem moja jest wszytka ziemia.
Księga Wyjścia 19,5

Nowa Biblia Gdańska

A teraz - jeśli usłuchacie Mojego głosu i będziecie przestrzegać Mojego przymierza - wtedy staniecie się Moim skarbem, wybranym z pomiędzy wszystkich ludów; choć Moja jest cała ziemia.
II Księga Mojżesza 19,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia.
Księga Wyjścia 19,5

American Standard Version

Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be mine own possession from among all peoples: for all the earth is mine:
Księga Wyjścia 19,5

Clementine Vulgate

Si ergo audieritis vocem meam, et custodieritis pactum meum, eritis mihi in peculium de cunctis populis : mea est enim omnis terra :
Księga Wyjścia 19,5

King James Version

Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:
Księga Wyjścia 19,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

`And now, if ye really hearken to My voice, then ye have kept My covenant, and been to Me a peculiar treasure more than all the peoples, for all the earth [is] Mine;
Księga Wyjścia 19,5

World English Bible

Now therefore, if you will indeed obey my voice, and keep my covenant, then you shall be my own possession from among all peoples; for all the earth is mine;
Księga Wyjścia 19,5

Westminster Leningrad Codex

וְעַתָּה אִם־שָׁמֹועַ תִּשְׁמְעוּ בְּקֹלִי וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־בְּרִיתִי וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל־הָעַמִּים כִּי־לִי כָּל־הָאָרֶץ׃
2 Księga Mojżeszowa 19,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić