„Wszytki sprawy może wam oznajmi Tychikus, miły brat i wierny sługa, który ze mną służy w Panie.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 4,7

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - 1 Mojżeszowa 5,9

Biblia Gdańska (1632)

A Enos żył dziewięćdziesiąt lat, i spłodził Kenana.
1 Mojżeszowa 5,9

Biblia Brzeska

Enos też żyw był dziewięćdziesiąt lat i urodził mu się Kainan.
1 Księga Mojżeszowa 5,9

Biblia Gdańska (1881)

A Enos żył dziewięćdziesiąt lat, i spłodził Kenana.
1 Mojżeszowa 5,9

Biblia Tysiąclecia

Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.
Księga Rodzaju 5,9

Biblia Warszawska

Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana.
I Księga Mojżeszowa 5,9

Biblia Jakuba Wujka

Enos lepak żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kainana.
Księga Rodzaju 5,9

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Enosz przeżył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana.
I Księga Mojżesza 5,9

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana.
Księga Rodzaju 5,9

American Standard Version

And Enosh lived ninety years, and begat Kenan.
Księga Rodzaju 5,9

Clementine Vulgate

Vixit vero Enos nonaginta annis, et genuit Cainan.
Księga Rodzaju 5,9

King James Version

And Enos lived ninety years, and begat Cainan:
Księga Rodzaju 5,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Enos liveth ninety years, and begetteth Cainan.
Księga Rodzaju 5,9

World English Bible

Enosh lived ninety years, and became the father of Kenan.
Księga Rodzaju 5,9

Westminster Leningrad Codex

וַיְחִי אֱנֹושׁ תִּשְׁעִים שָׁנָה וַיֹּולֶד אֶת־קֵינָן׃
1 Księga Mojżeszowa 5,9
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić