„Ci wypasą ziemię Assyryjską mieczem, i ziemię Nimrodową w granicach ich; a tak wyrwie nas Assyryjczykowi, gdy przyciągnie do ziemi naszej, i gdy będzie deptał granicę nasze.”

Biblia Gdańska (1632): Micheasz 5,6

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - 1 Mojżeszowa 5,12

Biblia Gdańska (1632)

Kenan też żył siedemdziesiąt lat, i spłodził Mahalaleela.
1 Mojżeszowa 5,12

Biblia Brzeska

Kainan też żyw był siedmdziesiąt lat i urodził mu się syn Malaleel.
1 Księga Mojżeszowa 5,12

Biblia Gdańska (1881)

Kenan też żył siedemdziesiąt lat, i spłodził Mahalaleela.
1 Mojżeszowa 5,12

Biblia Tysiąclecia

Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
Księga Rodzaju 5,12

Biblia Warszawska

Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.
I Księga Mojżeszowa 5,12

Biblia Jakuba Wujka

Żył też Kainan siedmdziesiąt lat i zrodził Malaleela.
Księga Rodzaju 5,12

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Kenan przeżył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalalela.
I Księga Mojżesza 5,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela.
Księga Rodzaju 5,12

American Standard Version

And Kenan lived seventy years, and begat Mahalalel:
Księga Rodzaju 5,12

Clementine Vulgate

Vixit quoque Cainan septuaginta annis, et genuit Malaleel.
Księga Rodzaju 5,12

King James Version

And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:
Księga Rodzaju 5,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Cainan liveth seventy years, and begetteth Mahalaleel.
Księga Rodzaju 5,12

World English Bible

Kenan lived seventy years, and became the father of Mahalalel.
Księga Rodzaju 5,12

Westminster Leningrad Codex

וַיְחִי קֵינָן שִׁבְעִים שָׁנָה וַיֹּולֶד אֶת־מַהֲלַלְאֵל׃
1 Księga Mojżeszowa 5,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić