„Jednakże niech każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech ma głęboki respekt wobec swojego męża.”

Biblia Przekład Toruński: List do Efezjan 5,33

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - Ewangelia Mateusza 24,50

Clementine Vulgate

veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua ignorat :
Ewangelia Mateusza 24,50

Biblia Brzeska

Przyjdzie pan sługi onego dnia, którego on nie oczekawa i w godzinę, której nie wie i odłączy go, a część jego położy z obłudnymi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Ewangelia św. Mateusza 24,50

Biblia Gdańska

Przyjdzie pan sługi onego, dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie;
Mateusza 24,50

Biblia Tysiąclecia

to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,50

Biblia Warszawska

Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
Ewangelia św. Mateusza 24,50

Biblia Jakuba Wujka

przydzie pan sługi onego w dzień, którego się nie spodziewa, i w godzinę, której nie wzwie,
Ewangelia wg św. Mateusza 24,50

Nowa Biblia Gdańska

Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,50

Biblia Przekład Toruński

Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna,
Ewangelia Mateusza 24,50

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
Ewangelia Mateusza 24,50

American Standard Version

the lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not,
Ewangelia Mateusza 24,50

King James Version

The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
Ewangelia Mateusza 24,50

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει
Ewangelia Mateusza 24,50

Young's Literal Translation

the lord of that servant will arrive in a day when he doth not expect, and in an hour of which he doth not know,
Ewangelia Mateusza 24,50

World English Bible

the lord of that servant will come in a day when he doesn't expect it, and in an hour when he doesn't know it,
Ewangelia Mateusza 24,50

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić