„Potem obróci twarz swoję, aby przyszedł z mocą wszystkiego królestwa swego, i okazał się, jakoby zgody szukał, i uczyni coś; bo mu da córkę piękną, aby go zgubił przez nią; ale ona w tem nie będzie stateczna, i nie będzie z nim przestawała.”

Biblia Gdańska: Danijel 11,17

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - Ewangelia Mateusza 24,11

Clementine Vulgate

Et multi pseudoprophet surgent, et seducent multos.
Ewangelia Mateusza 24,11

Biblia Brzeska

I wiele fałszywych proroków powstanie i wiele ich w błąd zawiodą.
Ewangelia św. Mateusza 24,11

Biblia Gdańska

I wiele fałszywych proroków powstanie, i zwiodą wielu.
Mateusza 24,11

Biblia Tysiąclecia

Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;
Ewangelia wg św. Mateusza 24,11

Biblia Warszawska

I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.
Ewangelia św. Mateusza 24,11

Biblia Jakuba Wujka

I wiele fałszywych proroków powstanie, i wielu zwiodą.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,11

Nowa Biblia Gdańska

Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,11

Biblia Przekład Toruński

I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.
Ewangelia Mateusza 24,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą.
Ewangelia Mateusza 24,11

American Standard Version

And many false prophets shall arise, and shall lead many astray.
Ewangelia Mateusza 24,11

King James Version

And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Ewangelia Mateusza 24,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους
Ewangelia Mateusza 24,11

Young's Literal Translation

`And many false prophets shall arise, and shall lead many astray;
Ewangelia Mateusza 24,11

World English Bible

Many false prophets will arise, and will lead many astray.
Ewangelia Mateusza 24,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić