„I zebrali się do króla wszyscy mężowie Izraelscy w święto uroczyste, które bywa miesiąca siódmego.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Kronik 5,3

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - Ewangelia Mateusza 2,14

Clementine Vulgate

Qui consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in gyptum :
Ewangelia Mateusza 2,14

Biblia Brzeska

A on ocuciwszy się, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy i poszedł do Egiptu.
Ewangelia św. Mateusza 2,14

Biblia Gdańska (1632)

Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu;
Mateusza 2,14

Biblia Gdańska (1881)

Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu;
Mateusza 2,14

Biblia Tysiąclecia

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;
Ewangelia wg św. Mateusza 2,14

Biblia Warszawska

Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.
Ewangelia św. Mateusza 2,14

Biblia Jakuba Wujka

Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,14

Nowa Biblia Gdańska

Więc on wstał, wziął w nocy dzieciątko oraz jego matkę, i uszedł do Egiptu,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,14

Biblia Przekład Toruński

Wstał więc, wziął w nocy dziecię oraz Jego matkę i odszedł do Egiptu.
Ewangelia Mateusza 2,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wstał więc, wziął w nocy dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu.
Ewangelia Mateusza 2,14

American Standard Version

And he arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt;
Ewangelia Mateusza 2,14

King James Version

When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:
Ewangelia Mateusza 2,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον
Ewangelia Mateusza 2,14

Young's Literal Translation

And he, having risen, took the child and his mother by night, and withdrew to Egypt,
Ewangelia Mateusza 2,14

World English Bible

He arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt,
Ewangelia Mateusza 2,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić