„zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku używaniu z dzięką wiernym i tym, którzy poznali prawdę.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Tymoteusza 4,3

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - Ewangelia Mateusza 18,2

Clementine Vulgate

Et advocans Jesus parvulum, statuit eum in medio eorum,
Ewangelia Mateusza 18,2

Biblia Brzeska

A wezwawszy Jezus dzieciątka, postawił je w pośrodku ich.
Ewangelia św. Mateusza 18,2

Biblia Gdańska

A zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich,
Mateusza 18,2

Biblia Tysiąclecia

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Ewangelia wg św. Mateusza 18,2

Biblia Warszawska

A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich
Ewangelia św. Mateusza 18,2

Biblia Jakuba Wujka

A Jezus wezwawszy dziecięcia, postawił je w pośrzodku ich,
Ewangelia wg św. Mateusza 18,2

Nowa Biblia Gdańska

A Jezus przywołał dzieciątko, postawił je wśród nich,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 18,2

Biblia Przekład Toruński

I przywołał Jezus dziecko, i postawił je pośród nich,
Ewangelia Mateusza 18,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Jezus, zawoławszy dziecko, postawił je pośród nich;
Ewangelia Mateusza 18,2

American Standard Version

And he called to him a little child, and set him in the midst of them,
Ewangelia Mateusza 18,2

King James Version

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,
Ewangelia Mateusza 18,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και προσκαλεσαμενος ο ιησους παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων
Ewangelia Mateusza 18,2

Young's Literal Translation

And Jesus having called near a child, did set him in the midst of them,
Ewangelia Mateusza 18,2

World English Bible

Jesus called a little child to himself, and set him in the midst of them,
Ewangelia Mateusza 18,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić