„Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,1

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - Ewangelia Mateusza 1,6

Clementine Vulgate

David autem rex genuit Salomonem ex ea qu fuit Uri.
Ewangelia Mateusza 1,6

Biblia Brzeska

Z Jessego poszedł król Dawid, a z Dawida króla poszedł Salomon z tej, która była przed tym żoną Urjaszową.
Ewangelia św. Mateusza 1,6

Biblia Gdańska (1632)

A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uryjaszową.
Mateusza 1,6

Biblia Gdańska (1881)

A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uryjaszową.
Mateusza 1,6

Biblia Tysiąclecia

a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,6

Biblia Warszawska

A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.
Ewangelia św. Mateusza 1,6

Biblia Jakuba Wujka

A Dawid król zrodził Salomona z tej, która była Uriaszowa.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,6

Nowa Biblia Gdańska

A Jesse spłodził króla Dawida. A Dawid, król, spłodził Salomona z tej, która [była] Uriasza,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,6

Biblia Przekład Toruński

A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza.
Ewangelia Mateusza 1,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Jesse spłodził króla Dawida, a król Dawid spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza.
Ewangelia Mateusza 1,6

American Standard Version

and Jesse begat David the king. And David begat Solomon of her [that had been the wife] of Uriah;
Ewangelia Mateusza 1,6

King James Version

And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
Ewangelia Mateusza 1,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ιεσσαι δε εγεννησεν τον δαβιδ τον βασιλεα δαβιδ δε ο βασιλευς εγεννησεν τον σολομωντα εκ της του ουριου
Ewangelia Mateusza 1,6

Young's Literal Translation

and Jesse begat David the king. And David the king begat Solomon, of her [who had been] Uriah`s,
Ewangelia Mateusza 1,6

World English Bible

Jesse became the father of David the king. David became the father of Solomon by her who had been the wife of Uriah.
Ewangelia Mateusza 1,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić