„I rzekł król do Hamana: Tobie pozostawiam to srebro i ten lud, abyś uczynił z nim, co uznasz za dobre.”

Biblia Warszawska: Księga Estery 3,11

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - Dzieje Apostolskie 14,12

Clementine Vulgate

Sacerdos quoque Jovis, qui erat ante civitatem, tauros et coronas ante januas afferens, cum populis volebat sacrificare.
Dzieje Apostolskie 14,12

Biblia Brzeska

I nazywali Barnabasa Jowiszem, a Pawła Merkuriuszem, iż on sam mawiał.
Dzieje Apostolskie 14,12

Biblia Gdańska

I nazwali Barnabasza Jowiszem, a Pawła Merkuryjuszem, ponieważ on prowadził rzecz.
Dzieje Apostolskie 14,12

Biblia Tysiąclecia

Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał.
Dzieje Apostolskie 14,12

Biblia Warszawska

I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą.
Dzieje Apostolskie 14,12

Biblia Jakuba Wujka

A kapłan Jowiszów, który był przed miastem, woły i wieńce do wrót przyniózszy, chciał z ludem ofiarować.
Dzieje Apostolskie 14,12

Nowa Biblia Gdańska

Nazwali też Barnabasza - Zeusem, zaś Pawła - Hermesem, gdyż był on tym, co szedł na przedzie słowa.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 14,12

Biblia Przekład Toruński

Tak więc zaczęli nazywać Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ on przewodził w mowie.
Dzieje Apostolskie 14,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I nazwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, ponieważ on był głównym mówcą.
Dzieje Apostolskie 14,12

American Standard Version

And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercury, because he was the chief speaker.
Dzieje Apostolskie 14,12

King James Version

And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.
Dzieje Apostolskie 14,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εκαλουν τε τον μεν βαρναβαν δια τον δε παυλον ερμην επειδη αυτος ην ο ηγουμενος του λογου
Dzieje Apostolskie 14,12

Young's Literal Translation

they were calling also Barnabas Zeus, and Paul Hermes, since he was the leader in speaking.
Dzieje Apostolskie 14,12

World English Bible

They called Barnabas "Jupiter," and Paul "Mercury," because he was the chief speaker.
Dzieje Apostolskie 14,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić