„Chesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Rut 4,19

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - 1 List do Tymoteusza 1,19

Clementine Vulgate

habens fidem, et bonam conscientiam, quam quidam repellentes, circa fidem naufragaverunt :
1 List do Tymoteusza 1,19

Biblia Brzeska

Trzymając wiarę i dobre sumnienie, które odrzuciwszy niektórzy, poginęli od wiary.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,19

Biblia Gdańska (1632)

Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodę podjęli w wierze;
1 Tymoteusza 1,19

Biblia Gdańska (1881)

Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodę podjęli w wierze;
1 Tymoteusza 1,19

Biblia Tysiąclecia

mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze;
1 List do Tymoteusza 1,19

Biblia Warszawska

Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze;
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,19

Biblia Jakuba Wujka

mając wiarę i dobre sumnienie; które odrzuciwszy niektórzy, z strony wiary rozbili się:
1 List do Tymoteusza 1,19

Nowa Biblia Gdańska

Mając wiarę oraz prawe sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, rozbili się co do wiary.
Pierwszy list do Tymoteusza 1,19

Biblia Przekład Toruński

Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnęli od siebie, a co do ich wiary – uległa ona rozbiciu jak okręt;
1 List do Tymoteusza 1,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze.
I List do Tymoteusza 1,19

American Standard Version

holding faith and a good conscience; which some having thrust from them made shipwreck concerning the faith:
1 List do Tymoteusza 1,19

King James Version

Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:
1 List do Tymoteusza 1,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εχων πιστιν και αγαθην συνειδησιν ην τινες απωσαμενοι περι την πιστιν εναυαγησαν
1 List do Tymoteusza 1,19

Young's Literal Translation

having faith and a good conscience, which certain having thrust away, concerning the faith did make shipwreck,
1 List do Tymoteusza 1,19

World English Bible

holding faith and a good conscience; which some having thrust away made a shipwreck concerning the faith;
1 List do Tymoteusza 1,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić