„Któż między wami pozostał, co widział ten dom w sławie pierwszej jego? I jaki wy teraz widzicie? Izali nie jest przeciwko onemu jako nic w oczach waszych?”

Biblia Gdańska (1632): Aggieusz 2,4

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - 1 List do Koryntian 3,4

Clementine Vulgate

Cum enim quis dicat : Ego quidem sum Pauli ; alius autem : Ego Apollo : nonne homines estis ?Quid igitur est Apollo ? quid vero Paulus ?
1 List do Koryntian 3,4

Biblia Brzeska

Abowiem gdy niektóry powieda: Ja jestem Pawłów, a drugi: Jam jest Apollów, azaż cielesnymi nie jesteście?
1 List św. Pawła do Koryntian 3,4

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem gdy kto mówi: Jam jest Pawłowy, a drugi: Jam Apollosowy, azaż cielesnymi nie jesteście?
1 Koryntów 3,4

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem gdy kto mówi: Jam jest Pawłowy, a drugi: Jam Apollosowy, azaż cielesnymi nie jesteście?
1 Koryntów 3,4

Biblia Tysiąclecia

Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku?
1 List do Koryntian 3,4

Biblia Warszawska

Albowiem jeśli jeden mówi: Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,4

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem gdy kto mówi: Jam jest Pawłów, a drugi: Ja Apollów, azażeście nie ludźmi? Cóż tedy jest Apollo? a co Paweł?
1 List do Koryntian 3,4

Nowa Biblia Gdańska

Bo gdy ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja Apollosa, czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni?
Pierwszy list do Koryntian 3,4

Biblia Przekład Toruński

Skoro bowiem mówi ktoś: Ja właściwie jestem Pawła, a inny: Ja Apollosa, czyż nie jesteście cieleśni?
1 List do Koryntian 3,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Skoro ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a inny: Ja Apollosa, to czyż nie jesteście cieleśni?
I List do Koryntian 3,4

American Standard Version

For when one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not men?
1 List do Koryntian 3,4

King James Version

For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal?
1 List do Koryntian 3,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οταν γαρ λεγη τις εγω μεν ειμι παυλου ετερος δε εγω απολλω ουχι σαρκικοι εστε
1 List do Koryntian 3,4

Young's Literal Translation

for when one may say, `I, indeed, am of Paul;` and another, `I -- of Apollos;` are ye not fleshly?
1 List do Koryntian 3,4

World English Bible

For when one says, "I follow Paul," and another, "I follow Apollos," aren't you fleshly?
1 List do Koryntian 3,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić