„Którego gałąź piękna, a owoc jego obfity, a pokarm dla wszystkich na niem, pod którem mieszkał zwierz polny, a na gałęziach jego przebywało ptastwo niebieskie,”

Biblia Gdańska (1881): Danijel 4,21

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - 1 List do Koryntian 13,6

Clementine Vulgate

non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati :
1 List do Koryntian 13,6

Biblia Brzeska

Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy.
1 List św. Pawła do Koryntian 13,6

Biblia Gdańska (1632)

Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
1 Koryntów 13,6

Biblia Gdańska (1881)

Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
1 Koryntów 13,6

Biblia Tysiąclecia

nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
1 List do Koryntian 13,6

Biblia Warszawska

Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 13,6

Biblia Jakuba Wujka

nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy.
1 List do Koryntian 13,6

Nowa Biblia Gdańska

Nie cieszy się z powodu niesprawiedliwości, ale cieszy się prawdą.
Pierwszy list do Koryntian 13,6

Biblia Przekład Toruński

Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy;
1 List do Koryntian 13,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy;
I List do Koryntian 13,6

American Standard Version

rejoiceth not in unrighteousness, but rejoiceth with the truth;
1 List do Koryntian 13,6

King James Version

Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
1 List do Koryntian 13,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου χαιρει επι τη αδικια συγχαιρει δε τη αληθεια
1 List do Koryntian 13,6

Young's Literal Translation

rejoiceth not over the unrighteousness, and rejoiceth with the truth;
1 List do Koryntian 13,6

World English Bible

doesn't rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth;
1 List do Koryntian 13,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić