„Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących (dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu u was) w on dzień.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Tesalonicensów 1,10

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - 1 List do Koryntian 13,12

Clementine Vulgate

Videmus nunc per speculum in nigmate : tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte : tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum.
1 List do Koryntian 13,12

Biblia Brzeska

Abowiemci teraz widziemy przez zwierciadło i przez podobieństwo; ale w on czas oblicznie ujzrymy. Teraz znam po części, a w on czas poznam, jako nauczon będę.
1 List św. Pawła do Koryntian 13,12

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce; ale na on czas twarzą w twarz; teraz poznaję po części, ale na on czas poznam, jakom i poznany jest.
1 Koryntów 13,12

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce; ale na on czas twarzą w twarz; teraz poznaję po części, ale na on czas poznam, jakom i poznany jest.
1 Koryntów 13,12

Biblia Tysiąclecia

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
1 List do Koryntian 13,12

Biblia Warszawska

Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 13,12

Biblia Jakuba Wujka

Teraz widzimy przez zwierciadło przez podobieństwo: lecz w on czas - twarzą w twarz. Teraz znam po części: lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest.
1 List do Koryntian 13,12

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż teraz widzimy jakby pośród zwierciadła, w zagadce - ale wtedy twarzą przy twarzy. Teraz poznaję po części - ale wtedy poznam jak też zostałem poznany.
Pierwszy list do Koryntian 13,12

Biblia Przekład Toruński

Teraz bowiem widzimy jakby w zwierciadle, w zagadce, a wówczas ujrzymy twarzą w twarz; teraz poznaję po części, ale wówczas poznam tak, jak zostałem dokładnie poznany.
1 List do Koryntian 13,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany.
I List do Koryntian 13,12

American Standard Version

For now we see in a mirror, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know fully even as also I was fully known.
1 List do Koryntian 13,12

King James Version

For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
1 List do Koryntian 13,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

βλεπομεν γαρ αρτι δι εσοπτρου εν αινιγματι τοτε δε προσωπον προς προσωπον αρτι γινωσκω εκ μερους τοτε δε επιγνωσομαι καθως και επεγνωσθην
1 List do Koryntian 13,12

Young's Literal Translation

for we see now through a mirror obscurely, and then face to face; now I know in part, and then I shall fully know, as also I was known;
1 List do Koryntian 13,12

World English Bible

For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, even as I was also fully known.
1 List do Koryntian 13,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić