„A jeszcze będę podlejszym niżli teraz i będę pokorniejszem sam przed sobą, a jednak u tych służebnic, o których mi powiedasz, będę zacnem.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Samuela 6,22

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - 1 Księga Kronik 11,27

Clementine Vulgate

Sammoth Arorites, Helles Pharonites,
1 Księga Kronik 11,27

Biblia Brzeska

Sammot Harorytczyk i Heles Falonitczyk.
1 Księga Kronik 11,27

Biblia Gdańska (1632)

Sammot Harodczyk, Heles Felonitczyk;
1 Kronik 11,27

Biblia Gdańska (1881)

Sammot Harodczyk, Heles Felonitczyk;
1 Kronik 11,27

Biblia Tysiąclecia

Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu,
1 Księga Kronik 11,27

Biblia Warszawska

Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu,
I Księga Kronik 11,27

Biblia Jakuba Wujka

Sammot Aroritczyk, Helles Falonitczyk,
1 Księga Kronik 11,27

Nowa Biblia Gdańska

Szammot Haroryta, Chelec Pelonita;
1 Kronik 11,27

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Szammot z Harodi, Cheles Pelonita;
I Księga Kronik 11,27

American Standard Version

Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Księga Kronik 11,27

King James Version

Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Księga Kronik 11,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Księga Kronik 11,27

World English Bible

Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Księga Kronik 11,27

Westminster Leningrad Codex

שַׁמֹּות הַהֲרֹורִי חֶלֶץ הַפְּלֹונִי׃ ס
1 Księga Kronik 11,27
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić