„Niech da Pan miłosierdzie Onezyforowemu domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Tymoteusza 1,16

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - List św. Pawła do Rzymian 6,1

Biblia Brzeska

Cóż tedy rzeczemy? Będziemyli w grzechu trwać, aby się łaska obfitsza zstała?
List św. Pawła do Rzymian 6,1

Biblia Gdańska (1632)

Cóż tedy rzeczemy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitowała?
Rzymian 6,1

Biblia Gdańska (1881)

Cóż tedy rzeczemy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitowała?
Rzymian 6,1

Biblia Tysiąclecia

Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą!
List do Rzymian 6,1

Biblia Warszawska

Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była?
List św. Pawła do Rzymian 6,1

Biblia Jakuba Wujka

Cóż tedy rzeczemy? Będziemże w grzechu trwać, aby łaska obfitowała?
List do Rzymian 6,1

Nowa Biblia Gdańska

Cóż więc, powiemy? Mamy trwać w grzechu, aby łaska mogła być w obfitości?
List do Rzymian 6,1

Biblia Przekład Toruński

Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza?
List do Rzymian 6,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?
List do Rzymian 6,1

American Standard Version

What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
List do Rzymian 6,1

Clementine Vulgate

Quid ergo dicemus ? permanebimus in peccato ut gratia abundet ?
List do Rzymian 6,1

King James Version

What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
List do Rzymian 6,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι ουν ερουμεν επιμενουμεν τη αμαρτια ινα η χαρις πλεοναση
List do Rzymian 6,1

Young's Literal Translation

What, then, shall we say? shall we continue in the sin that the grace may abound?
List do Rzymian 6,1

World English Bible

What will we say then? Will we continue in sin, that grace may abound?
List do Rzymian 6,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić